Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
24 juni 2019
PAS op - het vervolg
Vorige week berichtten we, na het sneuvelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door een uitspraak van de Raad van State, over ons streven om met BZK, VNG en IPO tot een procesaanpak voor de korte termijn te komen.

Vorige week berichtten we, na het sneuvelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door een uitspraak van de Raad van State, over ons streven om met BZK, VNG en IPO tot een procesaanpak voor de korte termijn te komen. Dinsdag 2 juli vond daartoe een bijeenkomst plaats onder leiding van het ministerie van BZK met daarbij een groot aantal gemeenten, provincies en andere partijen. NEPROM en BPD waren de enige vertegenwoordigers vanuit de markt.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de paniek rond PAS heel groot is. Er is een crisisteam onder voorzitterschap van Rutte in het leven geroepen, en tal van andere comités, om dit probleem te tackelen. Alle aanwezige gemeenten meldden dat een groot aantal projecten niet verder in procedure gebracht kan worden door de gerezen onzekerheid rond de stikstofdispositie. Er ontstaat nu dus al grote schade, waar ook de NEPROM-leden mee geconfronteerd worden.

Geen effecten
BZK kan op dit moment de onzekerheid niet oplossen. Men is aan de slag gegaan om op korte termijn oplossingen te verzinnen voor projecten waarvan - let wel - “op voorhand negatieve effecten op de stikstofdispositie uitgesloten worden”. Kortom, alle (woningbouw)projecten die in een bestemmingsplanprocedure of bouwvergunningsfase zitten lopen vertraging op vanwege aanvullende onderzoekseisen, etc. Dus ook als al op voorhand duidelijk is dat ze geen negatieve gevolgen voor Natura 2000 gebieden hebben (vandaar de paniek). Men hoopt daar binnen enkele weken een oplossing voor te hebben.

Wél effecten
Daarnaast wordt gewerkt aan oplossingen voor projecten die wél effecten hebben op Natura 2000 gebieden. Men hoopt in september een oplossing te hebben voor die projecten waarbij de invloed niet significant is. Waarbij op dit moment nog niemand durft te zeggen wat “niet significant” precies is. We zeggen maar even niets over projecten die wel significante invloed hebben, hoewel dat voor weinig woningbouwprojecten geldt (afhankelijk van wat onder “significant” wordt verstaan). Als je denkt “dit is gekte”, dan onderschat je het. Het is meer dan waanzin.

Lees de oproep van Jan Fokkema (directeur NEPROM) in Cobouw: "Bespottelijk dat stikstof woningbouwproductie bedreigt, kom met noodwet." (8-7-2019)

Martijn van Gelderen van BPD heeft voor intern gebruik een handelingsperspectief opgesteld, dat we mogen delen. [geupdate 8-7-2019]

Daarnaast heeft BZK een factsheet gemaakt die ze voortduren actualiseren. Realiseer je dat het hier om dagkoersen gaat. Adviseurs organiseren op dit moment al dan niet duur betaalde bijeenkomsten en op tal van plaatsen wordt gewerkt aan oplossingen en gezocht naar mazen. Voorlopig blijven we nog wel even over elkaar heen buitelen met meer of minder bruikbare informatie. Fijne zomer!

Neem voor vragen contact op met Jan Fokkema. Heb je informatie over dit onderwerp? Deel het met hem. Na 15 juli is Nicolette Zandvliet weer terug op haar post en is zij weer contactpersoon hiervoor.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/varken.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/varken.jpg

Tags