Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
20 juni 2019
PAS op de plaats
​In Nederland kennen we het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat maakte het mogelijk om stikstof uitstotende activiteiten toe te laten. De Raad van State heeft eind mei bepaald dat dit niet meer mag.

​In Nederland kennen we het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat maakte het mogelijk om - vooruitlopend op natuurbeschermende maatregelen - stikstof uitstotende activiteiten zoals woningbouw en de aanleg van infrastructuur toe te laten. De Raad van State heeft eind mei bepaald dat dit niet meer mag.

De uitspraken van de Raad van State gaan over veehouderijen, maar hebben ook voor andere activiteiten verstrekkende gevolgen. De status is als volgt: onherroepelijke vergunningen blijven in stand. Lopende rechtszaken (ook over bestemmingplannen) worden per geval afgedaan. Nieuwe aanvragen vergen een individuele beoordeling en kunnen niet meer op het PAS leunen. Dit kan ook vaak vertraging voor  woningbouw en andere vastgoedprojecten betekenen.

De Minister heeft twee brieven aan de Tweede Kamer gestuurd over dit onderwerp: een eerste reactie op de uitspraak, en een Kamerbrief met een reactie.

De NEPROM is in gesprek met het Ministerie van LNV om de situatie in kaart te brengen en na te denken over mogelijke oplossingen of alternatieven. Naar verwachting zullen concrete uitkomsten niet op korte termijn te verwachten zijn.

Wil je jouw ervaringen met het PAS delen binnen de NEPROM? Neem dan contact op met Nicolette Zandvliet.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/koeien.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/koeien.jpg

Tags