Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 april 2019
Pilots collectieve eigendom elektriciteitsnetwerk
De NEPROM is op zoek naar pilotprojecten om te verkennen of het reëel en wenselijk is om vanaf de oplevering van een nieuwbouwwijk op grotere schaal het elektriciteitsnetwerk op buurt- of wijkniveau te organiseren.

De NEPROM is op zoek naar pilotprojecten om te verkennen of het reëel en wenselijk is om vanaf de oplevering van een nieuwbouwwijk op grotere schaal het elektriciteitsnetwerk op buurt- of wijkniveau te organiseren. Bijvoorbeeld door het in collectieve eigendom te geven aan buurtbewoners in de vorm van een energie-coöperatie.

Binnen de (inmiddels gesloten) experimenteermogelijkheden van de huidige Elektriciteitswet was de aanleg en exploitatie van een elektriciteitsnetwerk op buurtniveau alleen in een coöperatie toegestaan. Naar het zich laat aanzien, wordt de experimenteerruimte in de komende tijd aanzienlijk verruimd en wordt het mogelijk om ook met andere organisatievormen te experimenteren. 

Het benutten van duurzaam opgewekte energie op buurtniveau heeft meerdere voordelen:
• Opwek, opslag  en gebruik kan beter op elkaar afgestemd worden;
• Onderling salderen heeft ook financiële voordelen;
• Nieuwbouwprojecten met veel PV kunnen pieken in het net veroorzaken. Door de opgewekte energie op buurtniveau op te slaan worden pieken op het openbare elektriciteitsnet voorkomen (peakshaving). Dit voorkomt maatschappelijke kosten;
• Eén buurtaansluiting kan voor de gezamenlijke bewoners goedkoper en efficiënter uitpakken dan vele individuele huisaansluitingen;
• Wellicht voelen bewoners zich door grotere betrokkenheid meer gestimuleerd om actief energie te besparen.

De NEPROM en haar leden willen in het kader van de energietransitie bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Met deze pilots kunnen we een stap zetten richting energieleverende buurten en wijken.

Heb je een voorstel voor een (nog te bouwen) nieuwbouwproject van enige omvang dat geschikt zou zijn voor een dergelijke pilot? Neem dan contact op met Sander Voogt.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/electriciteitsnet.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/electriciteitsnet.jpg

Tags