Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 april 2019
Pilots met snellere elektriciteitsaansluiting
Ontwikkelaars en bouwers worden regelmatig geconfronteerd met vertragingen en onvoorspelbaarheid bij de realisatie van nieuwe aansluitingen, waardoor het bouwproces verstoord raakt.

De komende jaren zijn grote inspanningen nodig op de nieuwbouw woningmarkt. Ontwikkelaars en bouwers worden geconfronteerd met vertragingen en onvoorspelbaarheid bij de realisatie van nieuwe aansluitingen. Dit verstoort het bouwproces regelmatig en confronteert bewoners met een te late oplevering van hun nieuwbouwwoning. Inmiddels dreigen boetes in verband met een te late oplevering.

De NEPROM heeft de verschillende regionale netbeheerders daarom voorgesteld om pilots te doen waarin projectontwikkelaars wordt toegestaan zelf aansluitwerkzaamheden te verrichten. Zo willen we verkennen of dit een oplossing is om de vertraging bij de aanleg van elektriciteitsaansluitingen te voorkomen.

Heb je een voorstel voor een nieuwbouwproject van enige omvang dat geschikt zou zijn voor een pilot? Daarbij dient dus een bedrijf ingeschakeld te worden dat tijdig, zonder tussenkomst van de netbeheerder, kan zorgen voor aanleg van het elektriciteitsnetwerk in de openbare ruimte en de huisaansluitingen daarop (en eventuele andere nutsaansluitingen), volgens de hiervoor gestelde wettelijke eisen. Neem dan contact met ons op, dan nemen wij dit mee in het gesprek met de betreffende netbeheerder. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/enexis.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/enexis.jpg

Tags