Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
2 mei 2019
Pilots woonaansluitingen en buurtenergienetwerk
Is het een goed idee om het elektriciteitsnetwerk van een nieuwbouwwijk op te zetten als een buurtnetwerk? NEPROM-leden hebben circa tien pilotprojecten aangedragen, waarin deze vraag goed kan worden verkend.

Is het reëel en wenselijk om het elektriciteitsnetwerk van een nieuwbouwwijk op te zetten als een buurtnetwerk in collectieve eigendom? De NEPROM heeft circa tien reacties ontvangen op de oproep om pilotprojecten aan te dragen, waarin deze vraag kan worden verkend. Ook ontvingen wij een tiental reacties op onze oproep om pilotprojecten aan te dragen die geschikt zijn om projectontwikkelaars zelf opdrachtgever te laten zijn voor de aanleg van het elektriciteitsnetwerk en woonhuisaansluitingen.

De aangedragen pilots betreffen vooral nieuwbouwprojecten waarbij in de ontwikkelingsfase sterk wordt ingezet op duurzaamheid en vernieuwende energieconcepten. Uit de reacties komt naar voren dat men momenteel nog vaak tegen beperkende regelgeving aanloopt. Welke ambities zijn op dit gebied haalbaar? En welke extra mogelijkheden levert het op als een elektriciteitsnetwerk in collectieve eigendom van de buurtbewoners wordt gegeven?

De NEPROM gaat de pilots in twee afzonderlijke trajecten oppakken. Rond pilots met buurtnetwerken organiseren we op vrijdagochtend 21 juni een eerste, verkennende bijeenkomst om vragen, kennis en ervaringen van verschillende leden samen te brengen, en te inventariseren of en hoe we op dit terrein kunnen samenwerken. We vragen een aantal externe partijen om hun ervaringen op dit terrein te delen. Ook vragen we hoe zij aankijken tegen het traject dat we voorstaan, en welke praktische tips ze voor ons hebben. Aan het einde van deze eerste bijeenkomst besluiten we gezamenlijk of er voldoende aanknopingspunten zijn om een traject op te starten, en wat daarvan de inhoud kan zijn.

Save the date: 21 juni
De bijeenkomst over pilots met buurtnetwerken vindt plaats op vrijdag 21 juni 2019 van 9.30-12.30 uur bij de NEPROM in Voorburg (Westeinde 28, Schouwzaal). Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor leden die pilots hebben aangedragen. 

NEPROM-leden die nog een pilot willen aanmelden kunnen dit doen bij Sander Voogt.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/enexis.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/enexis.jpg

Tags