Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
11 september 2014
Planbureau zet publiek op verkeerde been
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwt om voorzichtig te zijn met nieuwbouw in de komende jaren. Volgens de NEPROM geeft het Planbureau hiermee een verkeerd signaal af.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bracht deze week een persbericht naar buiten waarin het waarschuwt voorzichtig te zijn met nieuwbouw. Volgens Jan Fokkema van de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, geeft het Planbureau hiermee een verkeerd signaal af aan publiek en overheid.

Het PBL suggereert in haar berichtgeving dat er nauwelijks nog behoefte aan nieuwbouwwoningen zou zijn, terwijl het in dezelfde studie constateert dat er in de komende 35 jaar nog 1 miljoen huishoudens bijkomen die ook allemaal een dak boven hun hoofd willen.

Het probleem is echter dat die huishoudens niet gelijk over het land verdeeld zullen zijn, maar vooral in het westen en in stedelijk gebied willen wonen. Dat betekent dat er in grote delen van het land nog wel degelijk behoefte zal zijn aan een zeer forse groei van het aantal woningen. Natuurlijk zijn er ook aanzienlijke gebieden waar het aantal huishoudens veel minder zal groeien of zelfs zal krimpen, maar dat is zeker niet de nationale trend.

Uit de bocht gevlogen
In een poging relevant te zijn en de voorpagina’s te halen is het PBL in haar berichtgeving echt uit de bocht gevlogen. Media trekken op basis van het persbericht van het Planbureau de conclusie dat er maar beter gestopt kan worden met bouwen. Volledig ten onrechte, maar dit is zeker ook het PBL aan te rekenen.

De bouw van nieuwe woningen in Nederland is in de afgelopen twee jaar tot een absoluut minimum gedaald. Vorig jaar werden 20.000 nieuwe koopwoningen verkocht. De productie van woningcorporaties is in elkaar geklapt. Veel huishoudens durfden nauwelijks nog een woning te kopen of waren daar niet toe in staat door sterk teruggelopen financieringsmogelijkheden.

Provincies en gemeenten hebben in een overreactie op grote schaal – ook in de gebieden met een potentiële grote woningvraag – keihard geschrapt in woningbouwplannen. We zullen alles op alles moeten zetten om de woningmarkt en de woningbouw weer een beetje aan de gang te krijgen. Als we dat niet doen, dan loopt het tekort aan woningen in belangrijke delen van het land weer sterk op met alle nadelige gevolgen van dien. Desinformatie van het PBL helpt hier absoluut niet bij!

Nieuwbouw zal nodig blijven
Door op een onzorgvuldige manier met de boodschap van haar rapport om te gaan verstoort het PBL het broze herstel in bouwsector. Waarschuwen voor te veel nieuwbouw is veel te kort door de bocht en een verkeerd signaal.

Natuurlijk moeten we kijken naar demografische ontwikkelingen en daarmee rekening houden bij wat en waar we bouwen. We moeten rekening houden met veranderingen in de samenstelling van huishoudens en met de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. En er zijn grote regionale verschillen, ook daar moet in de plannen rekening mee worden gehouden. En natuurlijk is de vernieuwbouw van leegstaande kantoren tot woningen een grote kans die gelukkig steeds meer wordt benut. Maar tegelijkertijd moeten we ons wel realiseren dat veel van die kantoorgebouwen niet geschikt zijn om te verbouwen, of op de verkeerde plek staan. Om aan te sluiten op (nieuwe) woonwensen van de toekomst zal ook nieuwbouw nodig blijven.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/jan-fokkema/jan-fokkema2-286.jpg

Tags