Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
31 januari 2024
Plankostenscan 2024 beschikbaar
De plankostenscan is bedoeld om de plankosten in een exploitatieplan te maximeren en wordt ook vaak bij onderhandelingen over anterieure overeenkomsten als hulpmiddel gebruikt. Er is nu een nieuwe versie beschikbaar.

Het Ministerie van BZK maakt bekend dat de rekenmodellen voor het berekenen van de plankosten onder de Omgevingsregeling weer beschikbaar zijn via de Internetsite van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).  
 
Deze rekenmodellen bevatten de nieuwe, geïndexeerde tarieven voor de plankosten die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn. De rekenmodellen zijn ook al voorbereid op enkele correcties in de Omgevingsregeling.  
 
Het Ministerie raadt aan om de rekenmodellen die in november 2023 gedurende enkele weken op de site van het IPLO hebben gestaan niet te meer te gebruiken. Mocht je met deze rekenmodellen berekeningen hebben gemaakt, dan word je geadviseerd om de plankosten opnieuw te berekenen met behulp van de nieuwe, geactualiseerde modellen.  
 
Meer informatie via deze​ link.​​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/Ontwerp%20zonder%20titel%20(15).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/Ontwerp%20zonder%20titel%20(15).jpg

Tags