Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
30 juni 2014
POL2014 en Omgevingsverordening Limburg
Met hulp en input van leden heeft de NEPROM gereageerd op het POL2014 en de Omgevingsverordening Limburg.
Met hulp en input van leden heeft de NEPROM gereageerd op het POL2014 en de Omgevingsverordening Limburg. Dit in vervolg op eerdere reacties van de NEPROM, gericht op het ruimtelijk beleid van de provincie.

De belangrijkste bezwaren van de NEPROM zijn gelegen in: 

  1. de opgenomen aanscherping van de ladder voor duurzame verstedelijking; 
  2. de gegeven opdracht aan gemeenten om ongebruikte (harde) bouwtitels na vijf jaar weg te bestemmen; 
  3. het duurzaamheidsbeleid zoals verwoord is in strijd met art. 122 Woningwet en geldende jurisprudentie. Het gaat verder dan het bouwbesluit; 
  4. de algemene bouwstop en de drastische gevolgen die dit heeft. Met name omdat overeenkomsten en uitwerkings- wijzigingsplannen niet goed beschermd worden.
Raadpleeg hier de brief. Voor meer informatie kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 – 337 03 35).
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/zuid-limburg.jpg

Tags