Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw-1.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw-1.jpg
Nieuws
24 mei 2022
Populair nieuws over gebiedstransformatie
Financiën is het onderwerp van deel 2 van een reeks meest gelezen, bekeken en beluisterde artikelen, publicaties en webinars van het programma Stedelijke Transformatie, waarvan de NEPROM mede-initiatiefnemer is.

Knelpunten rond stedelijke gebiedstransformaties doorgronden en oplossen, projecten versnellen en kennis verankeren in onderwijs en opleidingen. Met die doelen startte vijf jaar geleden het programma Stedelijke Transformatie op initiatief van de NEPROM en de G40. Inmiddels is een schat aan informatie opgebouwd. In deze reeks brengen we de meest gelezen, bekeken en beluisterde artikelen, publicaties, webinars en podcasts onder de aandacht. Deze keer geen lijstje, maar een themagericht overzicht. 

Het essay Financiering van gebiedstransformatie is de meest gelezen publicatie. Ook de publicaties over onrendabele toppen deden het goed. Ook nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten en het terugkijken en -luisteren van webinars over het thema financiën werden veel gelezen, bekeken en beluisterd. Onderstaand een overzicht. 

Essay Financiering van gebiedstransformatie 
De financiering van binnenstedelijke gebiedstransformaties is zo complex en veelomvattend, dat het vaak afschrikt om je hierin te verdiepen. Een duik in de financiering helpt echter meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden én onmogelijkheden van transformatieplannen. In opdracht van het programma Stedelijke Transformatie schreef de TU Delft het essay Financiering van gebiedstransformatie om deze koudwatervrees weg te nemen. 

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen 
Binnenstedelijke transformatieprojecten zijn nodig en kansrijk, maar ook complex; een onrendabele top kan zomaar roet in het eten gooien en ambitieuze plannen verstoren of zelfs herontwikkeling onmogelijk maken. In het programma Stedelijke Transformatie volgen we zo'n 35 transformatieprojecten en onderzoeken we hoe je wél tot uitvoering kunt komen. In dit essay bundelen we de meest voorkomende onrendabele toppen bij gebiedstransformaties en zetten daar oplossingsmogelijkheden tegenover. 

Analyse onrendabele toppen 
Rebel Groep analyseerde op verzoek van het programma Stedelijke Transformatie onrendabele toppen bij stedelijke transformatieprojecten. In welke mate is er sprake van onrendabele toppen? Waardoor worden ze veroorzaakt en wat is er aan te doen? Rebel Group biedt met dit rapport een handelingsperspectief voor gemeenten, betrokken marktpartijen en het Rijk over hoe zij kunnen omgaan met onrendabele toppen. 

Stappenplan: Hoe kom je tot een passende parkeereis? 
Bij bijna 90 procent van de transformatieprojecten zorgt het gebouwd parkeren voor kopzorgen bij ontwikkelaars. Dat blijkt uit de Analyse onrendabele toppen door Rebel Group in opdracht van het programma Stedelijke Transformatie. Tegelijk stellen gemeenten vaak een te hoge parkeereis, zo blijkt ook uit een onderzoek van de provincie Zuid-Holland. Het stappenplan Hoe kom je tot een passende parkeereis? helpt eisen scherper stellen. Dat kan helpen om deze vaak onrendabele top te overbruggen. 

Woningbouwimpuls en revolverend fonds 
Het programma Stedelijke Transformatie heeft veel energie gestoken in het inzichtelijk maken van onrendabele toppen en het verkennen van de mogelijkheden voor een revolverend fonds Dit heeft mede geleid tot het instellen van de woningbouwimpuls als de Transformatiefaciliteit (voluit: Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie). De deelnemers aan het programma Stedelijke Transformatie toonden zich zeer betrokken bij het meedenken hierover en geïnteresseerd in de bijeenkomsten, verslagen en artikelen hierover. De meeste van deze artikelen zijn op dit moment niet zo relevant meer.  

 • Tips voor een succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls 
  In aanloop naar de tweede aanvraagronde voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls organiseerde het programma Stedelijke Transformatie een webinar met lessen die zijn getrokken uit de eerste ronde. Het ministerie van BZK deelde ervaringen en de gemeenten Enschede en Breda vertelden over hun gehonoreerde aanvraag. Hoewel de beoordelingscriteria iets gewijzigd zijn, zijn de lessen naar verwachting nog steeds van toepassing op de vierde tranche die later dit jaar wordt opengesteld. 
 • Hoe aanspraak maken op € 76 miljoen? (Transformatiefaciliteit) 
  De Transformatiefaciliteit is bedoeld om woningbouw te versnellen op leegstaande en onderbenutte bedrijfslocaties. Het Rijk en de BNG Bank hebben via deze regeling geld beschikbaar gesteld voor leningen aan private ontwikkelaars. Voor wie is deze Transformatiefaciliteit interessant? En hoe werkt het? In dit artikel de belangrijkste aandachtspunten.
   
 • Binnenstedelijke gebiedstransformaties betalen: hoe dan? 
  Hoe ontstaan onrendabele toppen en hoe ga je ermee om? Welke mogelijkheden zijn er om binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen financieel haalbaar te maken? En hoe kunnen alternatieve financieringsmethoden helpen? Damo Holt (Rebel), Frits Dinkla (Rho adviseurs), Roel Hommel (NBU) en Okke Hefti (gemeente Enschede) delen inzichten, geleerde lessen en interessante instrumenten, zoals de Woningbouwimpuls en de Financieringsfaciliteit. Lees hier het verslag en bekijk of beluister het webinar.
Meer informatie
Hoe een lagere parkeereis niet alleen bijdraagt aan het haalbaar en betaalbaar maken van gebiedstransformatie, maar ook realistisch gemaakt kan worden is onderwerp van een van de sessies tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie.  


Meld je aan voor de nieuwsbrief van Stedelijke Transformatie om alle interessante artikelen en aankondigingen van bijeenkomsten direct te ontvangen.  

Tags