Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stedelijketransformatie.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stedelijketransformatie.jpg
Nieuws
7 juni 2022
Populair nieuws over gebiedstransformatie
Wet- en regelgeving is het thema van deel 4 van een reeks meest gelezen, bekeken en beluisterde artikelen, publicaties en webinars van het programma Stedelijke Transformatie, waarvan de NEPROM mede-initiatiefnemer is.

Knelpunten rond stedelijke gebiedstransformaties doorgronden en oplossen, projecten versnellen en kennis verankeren in onderwijs en opleidingen. Met die doelen startte vijf jaar geleden het programma Stedelijke Transformatie op initiatief van de NEPROM en de G40. Inmiddels is een schat aan informatie opgebouwd. In deze reeks brengen we de meest gelezen, bekeken en beluisterde artikelen, publicaties, webinars en podcasts onder de aandacht. Deze keer geen lijstje, maar een themagericht overzicht. 

De meest beluisterde podcast viel in het thema wet- en regelgeving. En in de top tien van publicaties stond dit onderwerp ook hoog. Daarom deze keer een selectie van items rond dit thema. 

Hoe ga je om met alle geluidsnormen, richtwaarden en criteria? En met de geluidseffecten van wegen, bedrijven, spoor of andere nabije geluidsbronnen? Maarten Hoorn van het programma Stedelijke Transformatie vertelt in dit luisterartikel over een goede akoestische aanpak bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. 
 
Akoestisch maatwerk bij stedelijke transformatie in 4 stappen 
In een themasessie besprak Matthijs van der Meulen (Rho adviseurs) de gezondheidseffecten van  geluidshinder en ging hij in op normeringen, het zoeken naar oplossingen binnen de regels en mogelijkheden om daar van af te wijken. Ook kun je in dit verslag zijn suggesties lezen voor compenserende maatregelen.  
 
De potentie van functiemenging is groter dan we inschatten, concludeert Esther Geuting van de Stec Groep op basis van recent onderzoek. Tijdens een themasessie over het omgaan met milieunormen van het programma Stedelijke Transformatie haalt ze het idee onderuit dat het combineren van wonen en werken in één wijk of zelfs één gebouw per definitie moeilijk is. Geuting vertelt hoe gemeenten kansen kunnen benutten en hoe de ‘mengbaarheidsindicator’ daarbij helpt. 
 
Als de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 ingaat, verandert de regelgeving rondom geluid bij gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders en hoe kan je anticiperen op deze veranderingen? Tijdens een webinar over geluid en de Omgevingswet in de gebiedsontwikkeling werd de impact verkend. In dit artikel deelt het programma Stedelijke Transformatie een aantal lessen. 
 
Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heb je een natuurvergunning of toestemmingsbesluit nodig voor transformatieprojecten waarbij stikstof vrijkomt. En vergunningen via het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn ongeldig. Hoe ga je dan verder? Het programma Stedelijke Transformatie toont de mogelijkheden met het Stroomschema vergunning stikstof. Houd er rekening mee dat recente gerechtelijke uitspraken hierin nog niet zijn meegenomen.
 
De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkelingen blijft voor velen nog wat abstract. In een online themasessie ging het programma Stedelijke Transformatie daarom op zoek naar de concrete gevolgen van deze wet. De nadruk lag hierbij op de procedures. Na de sessie is de ingangsdatum van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld. Anders dan in het verslag is vermeld, treedt de wet met de kennis van nu op 1 januari 2023 in werking. 
 
De uitgangspunten van de Omgevingswet en belangrijkste veranderingen die de wet meebrengt voor gebiedsontwikkelingen zijn beknopt samengevat in een factsheet. In de factsheet staat nog de oude ingangsdatum van de wet. 


Tags