Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 oktober 2023
Positief nieuws over Ladder duurzame verstedelijking
Demissionair minister de Jonge is voornemens om de Ladder aan te passen zodat deze niet meer geldt voor kleinschalige woningbouwprojecten van maximaal 50 woningen in het buitengebied.

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft in een brief van 12 oktober jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de Ladder voor duurzame verstedelijking en buitenstedelijk bouwen en het EIB-rapport 'straatje erbij'. De Ladder voor duurzame verstedelijking is een juridisch instrument dat beoogt zorgvuldig en duurzaam grondgebruik te bevorderen.

NEPROM is enthousiast over De Jonge zijn voornemen om het Besluit kwaliteit leefomgeving zo aan te passen dat de motiveringsplicht op grond van de Ladder voor duurzame verstedelijking, pas geldt vanaf 50 woningen. Dat is een verruiming van de ondergrens van 11 woningen, die op grond van jurisprudentie nu geldt.

Daarnaast is NEPROM content met de toezegging van De Jonge om de toepassing van de Ladder in de praktijk te willen verbeteren, o.a. door gesprekken met provincies en gemeenten en aanscherping van de bestaande handreiking over toepassing van de Ladder. Ook wil hij in november en december nog tot bestuurlijke afspraken te komen met provincies over ruimte voor 'een straatje erbij'. Dit in lijn met diverse door het EIB uitgebrachte onderzoeken over dit onderwerp. De Jonge pleit niet voor afschaffing van de Ladder. ​


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/duurzame%20verstedelijking.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/duurzame%20verstedelijking.jpg

Tags