Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 april 2024
Position paper NEPROM over Wonen en Bouwen
NEPROM beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de wooncrisis en pleit voor versnelling bouwprocedures en wetgevingstoetsing voor betaalbare woningen om de woningmarkt te stabiliseren.

NEPROM heeft van de Eerste Kamer het verzoek ontvangen om drie vragen te beantwoorden over de wooncrisis in Nederland ter voorbereiding op een debat op 23 april over Wonen en Bouwen in Nederland.  
 
1) Wat ziet u als belangrijkste oplossing voor de wooncrisis in Nederland en  
2) hoe en door wie is deze oplossing daadwerkelijk te realiseren?  
3) Zijn hiervoor wijzigingen in het wettelijk stelsel noodzakelijk?  
In haar reactie​ benadrukt NEPROM het cruciale belang van integraal en consistent beleid op de lange termijn, zonder lokale variaties die de woningmarkt kunnen verstoren. Ze stelt dat een aanzienlijk deel van de oplossing voor de wooncrisis afhangt van de nieuwbouwsector. NEPROM pleit daarom voor het versnellen van bezwaar- en beroepsprocedures om de realisatie van de benodigde (betaalbare) woningen te bevorderen.  
 
Bovendien dringt ze er bij de Eerste Kamer op aan om wetgeving te toetsen aan de impact op woningbouwprojecten, zoals de voorgestelde Wet betaalbare huur en het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(13).png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(13).png

Tags