Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
8 mei 2024
Prioritering elektriciteitsnet
Ondanks netcongestie moet de woningbouw door blijven gaan. ACM vereist vanaf 1 oktober 2024 prioritering door netbeheerders in congestiegebieden. NEPROM-leden moeten daartoe een prioriteringsverzoek indienen.

​​​NEPROM benadrukt consistent het belang van voldoende woningbouw, zelfs in situaties waar er onvoldoende ruimte is op het elektriciteitsnet. Zo heeft NEPROM eerder gereageerd op een conceptdocument van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat bepaalt wie en hoe netbeheerders prioriteit mogen geven bij het transport op het net. Met dit prioriteringskader wil de ACM congestie op het elektriciteitsnet voorkomen of verminderen. 

Het besluit is nu definitief vastgesteld. Vanaf 1 oktober 2024 zijn netbeheerders verplicht om in congestiegebieden het prioriteringskader te gebruiken. Netbeheerders die eerder dan 1 oktober 2024 hun systemen hebben aangepast, mogen het kader al toepassen voordat de nieuwe regels ingaan. NEPROM-leden die gebruik willen maken van dit besluit, moeten naast hun transportverzoek ook een onderbouwd verzoek voor prioritering indienen bij de netbeheerder. 
 
Op verzoek van NEPROM zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het concept: ​
  • ​De eis van 50% betaalbaarheid (aantal betaalbare woningen) is komen te vervallen om in aanmerking te komen voor prioriteit; 
  • ​​Alle woningen worden gelijk behandeld, ongeacht de specifieke bestemming of doelgroep; 
  • Het kader is niet van toepassing op de bestaande verplichting tot aansluiting binnen 18 weken; 
  • Er is meer ruimte gekomen voor mixed-use projecten, zoals openbare voorzieningen onder appartementencomplexen; 
  • ​Het proces is nu duidelijker vastgelegd met heldere spelregels voor prioritering, de rolverdeling tussen partijen en de benodigde bewijslast en -stukken. ​
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(80).png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(80).png

Tags