Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
12 oktober 2023
Prioriteringsruimte transportverzoeken
NEPROM is blij met de erkenning voor de problemen rond het elektriciteitsnet. In reactie op het Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte transportverzoeken van de ACM stelt zij aanpassingen voor ten gunste van alle woningbouwcategorieën.

NEPROM heeft gereageerd op het Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte transportverzoeken​ van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Omdat er op veel locaties in Nederland sprake is van drukte op het elektriciteitsnet, bevat het Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte transportverzoeken van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een lijst met categorieën vastgoed die van de netbeheerder voorrang kunnen krijgen bij het transport (het voorstel gaat niet over aansluitingen). Woningbehoefte staat nummer drie op de lijst; onder het kopje 'basisbehoeften'.

NEPROM benadrukt het belang van het ond​​erwerp woningbouw en netcongestie. En is het niet eens met de opzet van de voorgestelde regeling, waar vooral woningen in het sociale en middeldure segment voorrang krijgen. Dat pakt ongunstig uit voor de woningbouwproductie en de productie van woningen die niet in die segmenten vallen. Juist díe woningen zijn nodig voor de doorstroming en de financiële haalbaarheid van het project. 

Daarnaast verzoekt NEPROM de koppeling met commerciële functies (in de plint van appartementencomplexen) in stand te houden en uit te breiden. Ook dienen laadpalen in de parkeergarages onder appartementencomplexen toegevoegd te worden aan het prioriteringskader.

Lees hier de volledige NEPROM-reactie.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/acm%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/acm%20(1).jpg

Tags