Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 december 2013
Private Kwaliteitsborging is beter en goedkoper
In het FD van vandaag leggen Jan Fokkema (NEPROM) en Jan Boeve (Aedes) uit waarom Private Kwaliteitsborging veel voordelen biedt.
Deze brief van Jan Fokkema en Jan Boeve verscheen vandaag op de opiniepagina van het FD.

Minister Blok wil de rol van gemeenten bij het borgen van bouwkwaliteit terecht verplaatsen naar de private sector. Nu toetst Bouw- en Woningtoezicht alle (ver)bouwplannen nog op bouwkundige kwaliteit, welstand, planologische inpassing en externe veiligheid. De aanvrager betaalt bouwleges. Privatisering maakt de verantwoordelijkheden helderder, stroomlijnt en versnelt het ontwikkel- en bouwproces, verbetert de kwaliteit en verlaagt de kosten.

Het systeem waarin de overheid regels stelt en plannen vooraf toetst maar de sector zelf uiteindelijk verantwoordelijk is, is achterhaald. Vooraf toetsen heeft weinig zin omdat er tijdens de bouw nog veel verandert. Bovendien hebben vooral kleinere gemeenten nauwelijks de kennis die nodig is voor complexe bouwwerken. Professionele opdrachtgevers en de bouwbedrijven kunnen de kwaliteitscontrole beter zelf doen; ze zijn tenslotte ook verantwoordelijk en aansprakelijk. Bovendien biedt hen dat de gelegenheid om aan de bouwconsument de geleverde kwaliteit beter inzichtelijk te maken.

Een nieuw, onafhankelijk, landelijk instituut met een wettelijke basis dat dicht bij de bouwpraktijk staat moet toezicht houden op de kwaliteitssystemen die opdrachtgevers en bouwers gebruiken. Randvoorwaarde is dat er geen nieuwe bureaucratie wordt geïntroduceerd. Gemeenten hoeven slechts te toetsen of een erkende, private kwaliteitsborging toegepast is. Partijen die er een zooitje van maken verliezen hun goedkeuring. Opdrachtgevers en bouwers dragen zelf de kosten van de kwaliteitsborging.

Daar dient tegenover te staan dat de gemeentelijke bouwleges drastisch verlaagd worden. Binnen gemeenten vindt er bij de bouwleges een forse kruissubsidiëring plaats van de grote (nieuw)bouwprojecten van professionele opdrachtgevers naar kleinere projecten zoals dakkapellen en kapvergunningen. Private kwaliteitsborging kan korte metten maken met deze oneigenlijke vorm van belastingheffing die de bouwconsument met onnodige meerkosten opzadelt.

Jan Fokkema is directeur van de Neprom, Jan Boeve is directeur van de vereniging van woningcorporaties Aedes.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bouwtoezicht.jpg

Tags