Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/harry-nieman.jpg
Nieuws
27 november 2013
Private Kwaliteitsborging: wat betekent dat voor jou?
Op 8 januari organiseert de NEPROM een bijeenkomst over private kwaliteitsborging m.m.v. Ton Hillen, Bart Dunsbergen en Harry Nieman.

Private kwaliteitsborging is hot. De minister wil een nieuw stelsel waarin niet de gemeente bouwplannen toetst, maar waarin bouwers en opdrachtgevers zelf helemaal verantwoordelijk zijn. Wat betekent dat voor jouw organisatie?

Daarover organiseert de NEPROM een bijeenkomst op woensdag 8 januari van 9.30 tot 12.00 uur in Voorburg (exacte locatie volgt nog). Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor NEPROM-leden.

Achtergrond
Minister Blok heeft 27 november jl. de lang verwachte brief over private kwaliteitsborging naar de Tweede Kamer gestuurd. Het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit en het toezicht op de uitvoering worden aan de markt overgelaten per 2015. De brief gaat in op de verdeling van de aansprakelijkheid en verbetering van de vraaggerichtheid van de bouw. Op 12 december praat de NEPROM verder over deze onderwerpen met de Tweede Kamer tijdens een rondetafelgesprek. Ook grijpen we dit traject aan om ons pleidooi gericht op verlaging van de bouwleges kracht bij te zetten.

NEPROM bijeenkomst op 8 januari
Deze ochtend staat onder leiding van Ton Hillen (Heijmans). Bart Dunsbergen (plv. hoofd bouwkwaliteit ministerie BZK) licht de kabinetsplannen toe. Vervolgens presenteert Harry Nieman (nu nog Nieman groep) de routekaart naar private kwaliteitsborging: de stappen die gezet moeten worden op weg naar een nieuw stelsel. We willen ook een of twee NEPROM-leden aan het woord laten over een pilotproject waarvan de eerste ervaringen beschikbaar zijn. Er zal vervolgens voldoende ruimte zijn voor vragen en discussie.

Je krijgt tijdens deze bijeenkomst antwoorden op vragen als: welke instrumenten en mogelijkheden zijn er (of komen er) om aan te tonen dat je aan de vereiste kwaliteit voldoet? Hoe ziet het tijdspad er uit? Wat kost het en wat gaat dit opleveren? Wordt het sneller? Worden er strengere eisen gesteld? Ben ik straks overgeleverd aan gecertificeerde bouwbureaus of mag het in eigen huis?

Wij willen tijdens deze bijeenkomst ook graag input van jullie krijgen om het proces naar private kwaliteitsborging mee aan te sturen. Wij willen voorkomen dat het tot onnodige bureaucratie en extra kosten gaat leiden. Hoe kijk jij tegen deze systeemverandering aan vanuit jouw ervaring? Dat willen we graag van je horen. Als je betrokken bent (geweest) bij pilots met private kwaliteitsborging, dan zouden we uiteraard graag jouw ervaringen willen vernemen. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Nicolette Zandvliet (070 – 337 0335).

Op 11 december is er tevens een landelijk congres over private kwaliteitsborging. NEPROM-leden krijgen hier € 50 korting op de toegangsprijs.