Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
11 september 2019
Proceswijzer parkeren in de maak
De ontwikkelingen rondom mobiliteit zorgen voor onzekerheid over het toekomstige autobezit. Het CROW werkt daarom aan een Proceswijzer. Voordat hij definitief gemaakt wordt, vindt er een ronde plaats langs mogelijke gebruikers om te toetsen hoe de bruikbaarheid in de praktijk beoordeeld wordt.

Parkeren is de sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling. De ontwikkelingen rondom mobiliteit zorgen voor onzekerheid over het toekomstige autobezit, waardoor er geen eenduidige antwoorden meer zijn op capaciteitsvragen.​ Het is dus noodzakelijk om op een nieuwe manier naar parkeervraagstukken te kijken en in samenwerking naar (maatwerk)oplossingen te zoeken.

Het CROW aan een Proceswijzer voor parkeren in duurzame gebiedsontwikkeling. Het CROW beoogt hiermee de diverse betrokken disciplines vanuit gemeenten en marktpartijen praktische inzichten te bieden en de discussie en samenwerking op gang te helpen. De NEPROM is vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep. 

De publicatie bevat valkuilen en lessen, mogelijke maatregelen en aandachtspunten. De publicatie is in concept gereed. Voordat hij definitief gemaakt wordt, vindt er een ronde plaats langs mogelijke gebruikers om te toetsen hoe de bruikbaarheid in de praktijk beoordeeld wordt. Wil je hieraan meewerken of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Margriet Schepman​ of bel 070 387 9104. 

Lees ook de brochure Transportify!​ met aansprekende voorbeelden van alternatieve vormen van parkeren en mobiliteit. ​De NEPROM bracht deze vorig jaar uit als hulpmiddel voor overheden en marktpartijen om de dialoog aan te gaan over passende parkeeroplosingen voor toekomstbestendige, duurzame woonmilieus. 


 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/Parkeren%205.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/Parkeren%205.png

Tags