Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
7 november 2018
Programma Aanpak Stikstof (PAS) kritisch beschouwd
De advocaat-generaal bij het Hof heeft zich scherp uitgelaten over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in een vrijblijvend advies. De kans dat het PAS ongewijzigd in stand kan blijven, is klein.

Wellicht heb je in de media berichten voorbij zien komen over stikstof en intensieve veehouderij. Het Hof heeft op 7 november jl. een belangrijk arrest gewezen. De Raad van State is nu aan zet voor de verdere behandeling. In een eerder bulletin besteedden we aandacht aan de aanloop. 

De uitspraak van het Hof is relevant voor woningbouw en infrastructuur. Nieuwe ontwikkelingen zijn namelijk niet mogelijk als er te veel stikstof uitgestoten wordt. Zoals verwacht ligt de PAS-lat hoog. Dit betekent o.a. dat de Raad van State de wetenschappelijke deugdelijkheid van het PAS grondig moet beoordelen.

Er mag geen twijfel bestaan dat geen plannen of projecten in het PAS schadelijke gevolgen hebben voor het betrokken gebied. Als ten tijde van de passende beoordeling de verwachte voordelen van een maatregel niet vaststaan, mag een dergelijke maatregel bovendien niet worden meegenomen bij de beoordeling van de effecten.

De kans dat het PAS ongewijzigd in stand kan blijven, is klein. Hier zal de Minister zich over buigen. In overleg met onder andere de NEPROM. We zijn betrokken bij de gesprekken. We houden je op de hoogte!

Meer informatie? Neem dan contact op met Nicolette Zandvliet (070 - 3370 335).

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/koeien.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/koeien.jpg

Tags