Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/StedelijkeTransformatie286.jpg
Nieuws
22 november 2017
Projecten gevraagd voor programma Stedelijke Transformatie
We nodigen u uit om – samen met een betrokken wethouder – een binnenstedelijk transformatieproject in te dienen in het kader van het programma Stedelijke Transformatie.

We nodigen u van harte uit om – samen met een betrokken wethouder – een binnenstedelijk transformatieproject in te dienen in het kader van het programma Stedelijke Transformatie.

De komende decennia groeit de woningvraag met ruim 1 miljoen huishoudens. Dit zorgt in veel steden voor grote uitdagingen. Met het programma Stedelijke Transformatie, dat op 30 oktober is gelanceerd, willen steden, marktpartijen en kennisinstituten plannen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties opschalen en versneld tot uitvoering brengen.

De NEPROM heeft er hard aan getrokken om dit programma tot stand te brengen. We zijn er dan ook trots op dat het programma in korte tijd zo’n brede (financiële) steun heeft verworven. Partners zijn: G32, G4, VNG, IPO, Bouwend Nederland, IVBN en NEPROM. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken steunt het programma financieel. Recentelijk sprak ook minister Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer haar steun uit voor dit programma.

Binnenstedelijke Vinex
Het doel is versnelling en opschaling van de binnenstedelijke productie op concrete transformatielocaties. Het programma wil dat bereiken door kennisontwikkeling, kennisdeling, het opruimen van vertragende regelgeving en het ontschotten van overheidsgelden (bijvoorbeeld geld voor infrastructuur koppelen aan de woningproductie). Het biedt handvatten om op locatieniveau voor hele concrete en praktische knelpunten (bijvoorbeeld op terrein van parkeernormen, duurzaamheidsambities, bezwaarprocedures) tot oplossingen te komen.

Belangrijke doelstelling is wat ons betreft ook dat de noodzaak, omvang en urgentie van de “Binnenstedelijke Vinex” voor alle betrokkenen duidelijk wordt en dat het politieke draagvlak toeneemt om daar middelen voor aan te wenden.

Dien uw transformatieproject in
Daarom roepen we u op om een of meer binnenstedelijke transformatieprojecten voor dit programma in te dienen. Dat dient te gebeuren samen met de betrokken wethouder. In de folder en het aanmeldingsformulier kunt u er alles over lezen. Op de website Stedelijke Transformatie van Platform31, de uitvoerder van dit programma, vindt u meer informatie.

Wij hopen dat u gehoor geeft aan onze oproep. Want alleen wanneer de belangrijke projecten en partijen in dit programma participeren, kan het een succes worden. En dat is een essentiële stap in het vergroten van het (financiële) draagvlak voor deze grote opgave.