Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
6 juli 2023
Projecten gezocht!
NEPROM werkt samen met BZK aan de uitvoering van het Plan van aanpak Versnellen processen en procedures woningbouw. We roepen ontwikkelaars op projecten in te dienen voor het toetsen van een nieuwe manier van werken om in twee jaar van initiatief tot start bouw te komen.

Het Plan van aanpak Versnellen processen en procedures woningbouw is destijds door BZK opgesteld in samenspraak met diverse stakeholders, waaronder NEPROM. Winst valt vooral te behalen in de fase van initiatief tot het opstellen van een bestemmingsplan en/of de aanvraag van een omgevingsvergunning. Uit een van de onderzoeken die aan het Plan van aanpak ten grondslag ligt, blijkt dat de doorlooptijd van initiatief tot startbouw kan worden ingekort tot 2 jaar door processen gelijktijdig in plaats van volgordelijk te doorlopen.

Het ministerie van BZK verzoekt gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties om woningbouwprojecten aan te melden die zij vanaf september/oktober 2023 binnen twee jaar tot start bouw willen laten begeleiden volgens deze nieuwe manier van werken. Betrokken partijen dienen actief bij te dragen aan kennisdeling en kennisontwikkeling over het traject. Projecten kunnen tot en met 15 augustus a.s. worden aangedragen. Meer informatie via deze link.

Uiteraard blijft de NEPROM graag aangehaakt op deze pilots. Laat het Mathijs van Schaik daarom weten als jouw project een pilot wordt.


Bron afbeelding: Woonin en LEVS architecten. Dickensplaats, Utrecht. 
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/DeUtrechtseMix.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/DeUtrechtseMix.jpg

Tags