Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/meysters-buiten-lpo.jpg
Nieuws
8 oktober 2015
Projectontwikkeling springlevend
In de afgelopen jaren werd regelmatig de dood van het vak projectontwikkeling afgekondigd. Het tegendeel is waar, blijkt uit de belangstelling voor onze opleidingen.

In de afgelopen jaren werd regelmatig de dood van het vak projectontwikkeling afgekondigd. Met het aantrekken van de economie en daarmee de woningmarkt wordt snel duidelijk dat het vak springlevend en sterk veranderd is. Dat blijkt ook uit de belangstelling voor onze opleidingen en andere professionaliseringsactiviteiten. Zo starten de NEPROM Leergang Projectontwikkeling en de Masterclass Conceptontwikkeling dit najaar voor het eerst sinds jaren weer met volle groepen en is er een beginnende wachtlijst.

Kennisontwikkeling en professionalisering zijn belangrijke pijlers van de NEPROM. Bij de actuele en veranderende opgaven waar we als vastgoedprofessionals voor staan is het op peil houden van kennis essentieel. Nu de economie weer verbetert, zien we dat bedrijven en organisaties ook weer meer investeren in opleidingen voor medewerkers.

De NEPROM organiseert al jarenlang gewaardeerde opleidingen. Aanvankelijk vooral met deelname vanuit projectontwikkelaars maar de afgelopen jaren is de samenstelling van de deelnemers steeds gemêleerder geworden.  Met name door een toenemend aantal deelnemers vanuit gemeenten en woningcorporaties, maar ook vanuit architecten, makelaars, bouwers en adviseurs, die ook voor hun dagelijks werk een duidelijke toegevoegde waarde zien in de leergang. Dat geldt ook voor Harry de Wilde van Projectbureau gemeente Zeist, die de Leergang Projectontwikkeling in 2014 volgde:

“Ik vind het belangrijk om bij onderhandelingen met projectontwikkelaars hun perspectief te kennen. Je komt tot een beter resultaat als je elkaars drijfveren kent en als je kennis op een vergelijkbaar niveau is. Bovendien is de wereld van projectontwikkeling zelf enorm in ontwikkeling op dit moment. Door de veranderende omgeving moeten alle partijen zich aanpassen. Ik heb gemerkt dat juist voor die wijzigingen veel aandacht is in de leergang Projectontwikkeling. In 24 colleges zijn evenzovele onderwerpen vanuit telkens andere invalshoeken behandeld. Breed, maar niet oppervlakkig. Telkens verfrissend en steeds weer aanleiding tot leerzame discussies met mensen vanuit verschillende organisaties maar altijd op de één of andere wijze betrokken bij projectontwikkeling. De sector zoekt naar een nieuw evenwicht en de leergang draagt daar zeker aan bij.”

Naast Zeist waren er de afgelopen jaren deelnemers van gemeenten als Tilburg, Zwolle, Amersfoort, Leeuwarden, Breda, Vlissingen, Schiedam, Purmerend en Gorinchem.. Maar ook tal van corporaties en andere bedrijven hebben deelnemers afgevaardigd. De  gemêleerde groepssamenstellingen zijn een verrijking voor de opleidingen want dankzij deelnemers met verschillende achtergronden en belangen worden de diverse invalshoeken van het veld van projectontwikkeling nog beter belicht. Bovendien blijkt de Leergang een uitstekende basis voor je netwerk dat door de diversiteit aan deelnemers nog interessanter wordt.

Overigens passen we onze opleidingen voortdurend aan de veranderende werkelijkheid aan. Een actieve commissie bemenst vanuit onze leden bewaakt de kwaliteit en actualiteit van de opleidingen en zorgt er voordat dat bestaande onderdelen worden ververst en nieuwe onderdelen worden toegevoegd.

In februari start er een nieuwe ronde van de Leergang Projectontwikkeling. Bekijk ook de informatie over de Leergang Projectontwikkeling en het complete aanbod.