Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
30 oktober 2019
Protocol Aziatische duizendknopen online
Om Aziatische duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen is er een breed gedragen landelijk protocol opgesteld, welke in samenspraak met een brede gebruikersgroep is opgesteld.

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol ontwikkeld, waaraan de NEPROM een belangrijke bijdrage geleverd heeft. Dit protocol is vanaf nu online beschikbaar.

Aziatische duizendknopen (Falopia spp., waaronder Japanse duizendknoop) zijn zeer invasief en verspreiden zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. Dit leidt onder meer tot negatieve effecten op verkeersveiligheid, biodiversiteit, waarde van (bouw)grond en extra kosten voor bestrijding en onderhoud. Om Aziatische duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen is er door Stichting Probos, Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx milieuexpertise een breed gedragen landelijk protocol opgesteld, welke in samenspraak met een brede gebruikersgroep is opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van (inter)nationale literatuur en bestaande handreikingen en protocollen. Verder hebben er twee workshops plaatsgevonden waar met 58 deelnemers praktijkervaringen zijn uitgewisseld. Hieruit zijn 13 losse infobladen ontwikkeld waarop een breed gebruikerspanel en een aanvullende leesgroep input heeft geleverd. Samen vormen de infobladen het ‘Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’ welke handvatten biedt voor beheersing en het tegengaan van verspreiding van Aziatische duizendknopen. Er worden nog enkele besteksbepalingen opgesteld voor de onderdelen maaien en grondwerk die toepasbaar zijn in aanbestedingen en contracten.
 
De 13 infobladen van het protocol zijn ingedeeld in: (1) algemene informatie, (2) handreikingen voor veel voorkomende werkzaamheden en (3) handreikingen voor verschillende locatietypen. Het Landelijk protocol is reeds online beschikbaar.

Presentatie protocol
Woensdagmiddag 27 november 2019 wordt het protocol gepresenteerd in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Bij deze bijeenkomst wordt het belang van het protocol en de wijze van opstellen (bottom up) onderstreept. De bijeenkomst geeft ook de gelegenheid om de eerste ervaringen met het protocol te delen en vooruit te kijken naar nog openstaande vraagstukken.

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Duizendknoop%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Duizendknoop%20klein.png

Tags