Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
28 november 2014
Provinciaal Omgevingsplan Limburg ontdaan van scherpste randjes?
Voor de zomervakantie kon iedereen reageren op het ontwerp POL. Ook de NEPROM heeft dat gedaan, met vele anderen.
Voor de zomervakantie kon iedereen reageren op het ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Ook de NEPROM heeft dat gedaan, met vele anderen, waaronder individuele lidbedrijven. 

De NEPROM-bezwaren lagen kort gezegd bij de volgende thema’s:
  1. Aanscherping van de ladder voor duurzame verstedelijking; 
  2. Extra duurzaamheidseisen (versus art. 122 Woningwet);
  3. Het rigoureus wegbestemmen van plancapaciteit;
  4. De rigide en algehele bouwstop die het beleid feitelijk inhoudt;
  5. Het zogenoemde ‘sloopfonds’.
Lees hier de complete NEPROM-zienswijze.  

Inmiddels is de nota van zienswijzen gepubliceerd. In dit document zijn de reacties door de provincie gebundeld, verwerkt en voorzien van commentaar. De bedoeling is dat het POL in december officieel vastgesteld wordt.

De provincie heeft op bovengenoemde vijf punten genuanceerd gereageerd of een ‘verlichtende’ uitleg gegeven. Plannen voor een verplichte bijdrage (bij nieuwbouw) aan een sloopfonds zijn van de baan. Voor de NEPROM biedt de reactie handvatten voor verdere gesprekken met lidbedrijven en de provincie over de exacte invoering, uitwerking en toepassing. We zien die gesprekken dan ook met vertrouwen tegemoet.

Onze zorgen zijn op dit moment echter nog niet geheel weggenomen. Het gaat dan met name om:
  • De beperkte vrije consumentenkeuze;
  • De verminderde mogelijkheden om Limburg als regio aantrekkelijker te maken;
  • De (in onze ogen fundamenteel verkeerde) keuze om het bestaande te beschermen en de kansen voor vernieuwing sterk te beperken;
  • De wijze waarop (niet) omgegaan wordt met reeds gedane private investeringen.
Op basis van deze argumenten zullen wij ons proactief en constructief opstellen, en ons hard blijven maken voor dit dossier; ook richting de Rijksoverheid en andere provincies, zoals bijvoorbeeld Zuid-Holland. 
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/zuid-limburg.jpg

Tags