Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 oktober 2022
Provinciale woonbiedingen en Regionale Woondeals
De ambitie om tot 2030 900.000 nieuwe woningen te bouwen raakt steeds verder uit beeld. De NEPROM roept op tot realistische prestatieafspraken en uitvoerbare woondeals.

De komende acht jaar moeten er 900.000 nieuwe woningen gebouwd worden in Nederland. Op 13 oktober maakte minister De Jonge bekend hoe deze woningen over het land verdeeld gaan worden. Dat gebeurt door afspraken te maken met provincies waarin vastgelegd wordt hoeveel huizen er per provincie gebouwd gaan worden in de komende acht jaar. 

De NEPROM deelt de ambitie van minister De Jonge om de woningnood voortvarend aan te pakken maar constateert dat de huidige prestatieafspraken en uitvoering niet tot het gewenste resultaat zullen leiden. De afgesproken aantallen woningen zijn deels gebaseerd op niet-realistische plannen of projecten waar de woningen (ver) na 2030 worden opgeleverd.

De NEPROM roept minister De Jonge op om het traject om tot Regionale Woondeals te komen anders en strakker in te richten, meer focus aan te brengen, veel meer prioriteit aan de uitvoering te geven en te bevorderen dat aan de in onderstaande brief genoemde randvoorwaarden wordt voldaan. Samen met de andere leden van de Woningbouwcoalitie zond de NEPROM een uitgebreide, kritische reactie naar de minister en de Tweede Kamer over de afspraken met de provincies en de regionale woondeals die in de komende maanden afgesloten gaan worden.

Lees hier de brief die op 14 oktober is verstuurd aan minister De Jonge. 


Naar aanleiding van deze brief vindt er op donderdag 3 november een overleg plaats tussen de NEPROM en minister De Jonge. Hier volgt op een later moment verslag van. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw%20beelden/nieuwbouw-5.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw%20beelden/nieuwbouw-5.jpg

Tags