Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 april 2020
Provincie Noord-Holland miskent woonwensen
​De Provincie NH gaat voorbij aan het huidige woningtekort en de positieve rol die zij kan vervullen bij het bestrijden van de coronacrisis. Dat is in de kern de reactie van de NEPROM op het concept van de Omgevingsverordening.

​De Provincie Noord-Holland gaat voorbij aan het huidige woningtekort en de positieve rol die zij kan vervullen bij het bestrijden van de huidige coronacrisis. Het is belangrijk dat zij haar verantwoordelijkheid neemt en vertrouwen wint. De goede voorbeelden van en afstemming met andere Provincies zouden daarbij kunnen helpen.

Dat is in de kern de reactie van de NEPROM op het concept van de Omgevingsverordening van de Provincie Noord-Holland, waarop zienswijzen ingediend kunnen worden. Het huidige concept staat geen of amper nieuwe ontwikkelingen toe. Dit is in strijd met de ladder voor duurzame verstedelijking. Een stapeling van eisen, los van de voorwaarden die gemeenten vaak afzonderlijk nog stellen, maakt het realiseren van voldoende betaalbare woningen onmogelijk. De Provincie miskent daarmee de realiteit en de zorgen van burgers, die woonruimte zoeken. Een meer ontwikkelingsgerichte aanpak zou centraal moeten staan.

De NEPROM verzoekt leden ervaringen in Noord-Holland te delen. Dat kan via Sander Voogt of Nicolette Zandvliet.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/woningnood%20website%202.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/woningnood%20website%202.png

Tags