Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
2 maart 2023
Publicatie Lente-akkoord 2.0: Welstand en industrieel bouwen
In deze nieuwe publicatie van het Lente-akkoord 2.0 en het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) vertellen vijf marktpartijen over hun ervaringen met kwaliteitseisen en ruimtelijke kaders bij conceptueel en fabrieksmatig bouwen.

Samen met het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) maakte het Lente-akkoord 2.0, waarvan de NEPROM mede-initiatiefnemer is, een publicatie waarin vijf marktpartijen vertellen over hun ervaringen met kwaliteitseisen en ruimtelijke kaders bij conceptueel en fabrieksmatig bouwen. De publicatie kwam tot stand in het kader van het onderzoek naar de borging van kwaliteitsaspecten bij fabrieksmatig bouwen. Dit project van het ministerie van BZK, de federatie ruimtelijke kwaliteit (frk) en het College van Rijksadviseurs (CRa) heeft als doel te komen tot handvatten en richtlijnen waarmee betaalbaar, snel en grootschalig fabrieksmatig bouwen binnen handbereik komt.

De publicatie is een eerste stap om het gesprek aan te gaan over ruimtelijke kwaliteit en wat daarvoor nodig is van marktpartijen. In vijf interviews bespreken gebiedsontwikkelaar Ballast Nedam, ontwikkelende bouwers Dura Vermeer en Trebbe, en projectontwikkelaar Janssen de Jong, welke kansen en uitdagingen marktpartijen zien op het vlak van welstand, beeldkwaliteit, stedenbouw en bouwplantoetsing.

Er is op het vlak van ruimtelijke kwaliteit en bijbehorende bestuurlijke processen nog veel te doen, willen we snel, grootschalig en betaalbaar fabrieksmatig kunnen bouwen. Ontwikkelaars, corporaties, bouwers en beleggers zijn daarin belangrijke schakels. Doel van het Lente-akkoord en NCB is, om tot handvatten en richtlijnen te komen die aansluiten bij wat marktpartijen kunnen. Deze publicatie biedt inzicht wat er nodig is om versnelling, opschaling en betaalbaarheid in deze opgave te waarborgen.

Bekijk hier de publicatie.

Het streven is om na dit jaar een ruimtelijk kwaliteitskader voor fabrieksmatige woningbouw te hebben gecomponeerd, waar alle partijen zich in kunnen vinden. Meer informatie over het project is te vinden op de website van het College van Rijksadviseurs.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/lente%20akkoord%20(2).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/lente%20akkoord%20(2).jpg

Tags