Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/auto%20delen.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/auto%20delen.jpg
Nieuws
9 november 2022
Publiekscampagne autodelen
Het Ministerie van I&W is een publiekscampagne gestart om de mogelijkheden en voordelen van autodelen bekender te maken bij het grote publiek. Ontwikkelaars kunnen hier gebruik van maken.

Voor professionals zijn de voordelen van autodelen evident. Naast het voor ontwikkelaars belangrijke optimale gebruik van de openbare ruimte in stedelijk gebied, zijn er onder andere ook voordelen voor klimaat en gezondheid. Bij het grote publiek is autodelen echter nog relatief onbekend. Het Ministerie van I&W is een publiekscampagne gestart om daar verandering in te brengen.  

Met de campagne beoogt het ministerie kennis en bewustzijn over de mogelijkheden voor en de voordelen van autodelen te vergroten. De campagne richt zich op (toekomstige) rijbewijsbezitters tussen 17 en 25 jaar. Reden hiervoor is dat het autobezit onder deze doelgroep het laagst is en deze doelgroep gemiddeld meer open staat voor deelmobiliteit dan de rest van de bevolking. Op langere termijn wil IenW meer mensen motiveren om over te stappen op autodelen. 

Benutten campagne door ontwikkelaars 
Ontwikkelaars maken steeds vaker gebruik van deelmobiliteit om het aantal parkeerplaatsen te verminderen en de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. Om dit tot een succes te maken, is acceptatie of – beter nog – enthousiasme onder toekomstige bewoners essentieel. Je kunt hierbij gebruik maken van de communicatiemiddelen die het ministerie en anderen hebben ontwikkeld. 

Tags