Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/rechter%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/rechter%20(1).jpg
Nieuws
15 februari 2022
Raad van State bevestigt groot algemeen belang woningbouw
De recente uitspraak van de Raad van State sluit het aanvoeren van nieuwe argumenten uit en erkend hiermee het groot algemeen belang van woningbouw.

De Raad van State heeft bepaald dat in hoger beroep binnen het omgevingsrecht geen nieuwe argumenten meer aangevoerd mogen worden, omdat het vaak om zaken met grote maatschappelijke belangen als woningbouw gaat. Voor zaken die onder de Crisis- en herstelwet vallen geldt dit al en betekent deze uitspraak geen extraatje.

Overweging
De Raad van State onderbouwt dit als volgt:

"Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid voor die derden is het van belang dat de bestuursrechter niet alleen waakt over de (proces)positie van de partij die hoger beroep instelt, maar ook voor de procespositie van de overige partijen. Daar komt bij dat het in omgevingsrechtelijke zaken vaker gaat om zaken met grote maatschappelijke belangen zoals infrastructurele projecten, woningbouw en energietransitie met korte wettelijke afdoeningstermijnen waarvoor een efficiënte rechtsgang extra van belang is. Ook daarom is het nodig dat de omvang van het geding in die zaken tijdig wordt afgebakend." 

Lees hier de uitspraak.

Betekenis
De uitspraak helpt reguliere omgevingsrechtelijke procedures te versnellen; omdat de discussiepunten niet uitgebreid mogen worden in hoger beroep. Dit haalt de scherpe randjes van het Varkens-in-Nood-arrest af. Het is bovendien goed om het groot algemeen belang van woningbouw zo erkend te zien. Dit sluit aan bij het standpunt van de NEPROM. Wij continueren onze lobby om ook andere aspecten doorgevoerd te krijgen om procedures te versnellen. 


Tags