Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
24 april 2024
Raad van State intensiveert aanpak woningbouwgeschillen
NEPROM waardeert de aankondiging van de Raad van State om meer juristen in te zetten voor hoger beroepszaken over grote woningbouwprojecten.

NEPROM heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet om juridische procedures met betrekking tot woningbouwprojecten te versnellen. Daarom is NEPROM verheugd met het recente nieuws dat de Raad van State tijdelijk meer juristen zal inzetten voor 150 hoger beroepszaken over grote woningbouwprojecten.  

Dit initiatief, onlangs aangekondigd bij de presentatie van het jaarverslag 2023, komt voort uit de constatering dat de behandelingstijd van procedures langer is dan gewenst, mede door een tekort aan juristen. Met deze maatregel wil de Raad van State laten zien dat zij het algemeen maatschappelijk belang van voldoende woningbouw erkent en ondersteunt. NEPROM waardeert dit signaal, aangezien deze oplossing daadwerkelijk bijdraagt aan het versnellen van woningbouwprojecten. ​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(35).png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(35).png

Tags