Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg
Nieuws
1 oktober 2013
Raad Van State legt begrip ‘Duurzame ontwrichting’ anders uit
Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS een uitspraak gedaan over duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau.
Op 18 september 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan  over wanneer sprake kan zijn van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau.

Voortaan is enkel doorslaggevend of een nieuwe voorziening ertoe leidt, dat inwoners van een bepaald gebied niet langer op aanvaardbare afstand van hun woning kunnen voorzien in eerste levensbehoeften. Voorheen was het criterium of inwoners nog steeds ‘op een aanvaardbare afstand van hun woonplaats hun dagelijkse danwel geregelde inkopen konden doen’.

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat bij de beoordeling of ruimtelijk aanvaardbaar is dat een voorziening wordt gerealiseerd, een veel minder strenge toets geldt. Dit kan relevant zijn voor bijvoorbeeld de realisatie van een Factory Outlet Center.

Los hiervan zal echter nog steeds rekening gehouden moeten worden met andere relevante aspecten als bestaande leegstand, de gevolgen van toevoeging van nieuwe detailhandel (mede gelet op teruglopende consumentenbestedingen en toenemende internetverkopen) en de zogenoemde ladder van duurzame verstedelijking (art. 3.1.6. lid 2 Bro) Nieuw te realiseren stedelijke ontwikkelingen zoals woningen, kantoren maar ook detailhandel, moeten op grond hiervan standaard gemotiveerd worden met behulp van een drietal, opeenvolgende stappen. Op 25 september jl. heeft de Raad van State voor het eerst een bestemmingsplan (gedeeltelijk) vernietigd op laatstgenoemde grond omdat het doorlopen en verantwoorden van deze stappen in de plantoelichting niet inzichtelijk was gemaakt.