Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/integriteit3.jpg
Nieuws
13 november 2010
Reactie NEPROM op beleidsregel DNB
De Nederlandsche Bank heeft een concept van de beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten gepubliceerd.

De Nederlandsche Bank heeft een concept van de beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten gepubliceerd. Deze beleidsregel heeft tot doel dat instellingen met activiteiten in de zakelijke vastgoedsector ‘adequate beheersmaatregelen’ nemen.

De NEPROM ondersteunt het doel van de regel en ervaart dat de sfeer en beeldvorming over integriteit en vastgoedmarkt niet goed is. De NEPROM vindt wel dat de regel doorschiet en vreest overregulering en economische schade omdat het banken niet aantrekkelijk(er) wordt gemaakt geld uit te lenen. Bovendien doorkruist de beleidsregel lopende initiatieven in de vastgoedbranche.

Lees de brief aan de Tweede Kamer

Lees de beleidsregel