Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
2 februari 2023
Reactie NEPROM op stikstofproblematiek
De NEPROM vraagt aandacht voor de stikstofproblematiek en roept de minister op om met daadkrachtige maatregelen te komen om de woningbouw te vrijwaren.

De NEPROM heeft op 30 januari in een brief naar de Tweede Kamer gereageerd op de stikstofproblematiek.  

Volgens de NEPROM is er niet voldoende urgentie voor dit onderwerp en moeten er veel voortvarender en daadkrachtiger maatregelen getroffen worden die de stikstofdepositie in natuurgebieden fors omlaag brengt, zodat de natuur over de volle breedte verbetert en de economische en maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de woningbouw, niet langer gehinderd worden.  
 
De NEPROM vindt dat: 
  • het gevoel van urgentie in dit dossier ontbreekt; 
  • daadkrachtigere en snellere uitvoering van maatregelen noodzakelijk is; 
  • het algemeen belang van voldoende woningbouw voorop moet komen te staan; 
  • processen versneld dienen te worden; 
  • de voorgestelde vergunningplicht voor intern salderen niet ingevoerd hoort te worden; 
  • er meer oog moet zijn voor de geringe uitstoot van de sector en de bijdrage die zij al levert aan de oplossing; 
  • een kaalslag door de calculator voorkomen dient te worden. 
Lees hier de volledige reactie.  

 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stikstof3.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stikstof3.jpg

Tags