Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/warmtenet.jpg
Nieuws
18 januari 2012
Reactie NEPROM op Veegbesluit (warmtenetten)
De NEPROM reageert op het recent gepubliceerde Veegbesluit, en met name op het onderdeel over de aansluitplicht op warmtenetten.

De NEPROM reageert op het recent gepubliceerde Veegbesluit, en met name op het onderdeel over de aansluitplicht op warmtenetten. Wij hebben de minister verzocht die (overgangs)regeling aan te passen. Zij sprak op 18 januari met de Tweede Kamer over het Veegbesluit.

De NEPROM maakt zich met de andere partijen aangesloten bij het zogenoemde Lente-akkoord hard voor het terugdringen van het energieverbruik in nieuwbouwwoningen en de daaraan verbonden kosten voor bewoners. Tegen die achtergrond reageren wij op het recent gepubliceerde Veegbesluit en met name op het onderdeel dat op de aansluitplicht op warmte-netten ziet.

In het Veeg- c.q. Bouwbesluit, dat in december 2011 werd gepubliceerd, is een overgangsregeling opgenomen op grond waarvan in grote gebieden de plicht tot aansluiten op een collectief warmtenet tot in lengte van dagen kan blijven gelden. Deze regeling draagt in de ogen van de NEPROM veel nadelen met zich mee.    
 
In de toelichting op het besluit wordt onder meer aangevoerd wordt dat een warmtenet vanuit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu alleen bij borging van de aansluitplicht over een langere periode haalbaar is. Echter: bij de huidige stand van de techniek kunnen opdrachtgevers bij woningbouw zonder aansluiting op het warmtenet tegen lagere kosten een betere energieprestatie realiseren. Bovendien leidt die betere energieprestatie tijdens de exploitatie ook tot lagere energiekosten voor de bewoners, dan in de situatie waar wél op het warmtenet wordt aangesloten en waar de hoge aansluitkosten in rekening worden gebracht.
 
De NEPROM maakt zich zorgen omdat projectontwikkelaars in de praktijk tegen irreële en disproportioneel hoge kosten voor aansluiting op (vaak relatief grote) collectieve warmtenetten kunnen aanlopen. Er is geen vrije onderhandelingspositie ten aanzien van deze kosten omdat projectontwikkelaars op grond van bouwregelgeving vaak verplicht zijn zich aan te sluiten op deze netten. Tussen gemeenten en energiemaatschappijen zijn vaak al financiële afspraken gemaakt over het beheer en de exploitatie.
 
Download de brief veegbesluit
 
Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u terecht bij Nicolette Zandvliet (070 – 337 03 35)