Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 oktober 2022
Realiseren van voldoende woningen raakt steeds verder uit beeld
De ambitie om tot 2030 900.000 nieuwe woningen te bouwen is volgens de NEPROM niet realistisch.

De komende acht jaar moeten er 900.000 nieuwe woningen gebouwd worden in Nederland. Op 13 oktober maakte minister De Jonge bekend hoe deze woningen over het land verdeeld gaan worden. Dat gebeurt door afspraken te maken met provincies waarin vastgelegd wordt hoeveel huizen er per provincie gebouwd gaan worden in de komende acht jaar. 

De NEPROM deelt de ambitie van minister De Jonge om de woningnood voortvarend aan te pakken maar constateert dat de huidige prestatieafspraken en uitvoering niet tot het gewenste resultaat zullen leiden. De afgesproken aantallen woningen zijn deels gebaseerd op niet-realistische plannen of projecten waar de woningen (ver) na 2030 worden opgeleverd.

De NEPROM roept minister De Jonge op om het traject om tot Regionale Woondeals te komen anders en strakker in te richten, meer focus aan te brengen, veel meer prioriteit aan de uitvoering te geven en te bevorderen dat aan de in onderstaande brief genoemde randvoorwaarden wordt voldaan. Samen met de andere leden van de Woningbouwcoalitie zond de NEPROM een uitgebreide, kritische reactie naar de minister en de Tweede Kamer over de afspraken met de provincies en de regionale woondeals die in de komende maanden afgesloten gaan worden.


​Lees hier de brief die op 14 oktober is verstuurd aan minister De Jonge. 


Nieuwsuur en Radio1 vroegen NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter om vanuit het perspectief van de ontwikkelaars een reactie te geven op de ambitieuze plannen van Hugo de Jonge.

Desirée Uitzetter: "Sinds de Oekraïne-crisis zijn de bouwkosten ongehoord gestegen, daarvoor was dat ook al gaande. De laatste tijd gaat dat nog harder vanwege de stijgende energiekosten. Dus het bouwen van woningen wordt steeds kostbaarder."

"900.000 woningen is in onze ogen nog niet realistisch. Het is nog niet gebaseerd op échte concrete projecten, het gaat over ideeën voor projecten, wenselijke projecten, en een groot deel van die projecten waarover nagedacht wordt is hoogst onzeker. Het gaat bijvoorbeeld ook om plekken die nu een andere functie hebben. In onze ogen is er onvoldoende gesproken met marktpartijen over de concreetheid van de projecten en de echte haalbaarheid van die projecten. Daar wringt de schoen."

Minister De Jonge zegt in een reactie liever dat hij focust op de zekerheden die we wél hebben, namelijk dat er een schaarste is aan woningen en dat er ontzettend veel gebouwd moet worden.  "Hoe meer zekerheid wij geven aan wat we van bouwende partijen verwachten, hoe makkelijker het voor hen wordt om de continuïteit van de bouwstroom overeind te houden."

Luister hier de radio-uitzending van Radio1 (vanaf 0:07:30)

Bekijk hier de aflevering van Nieuwsuur (vanaf 22:35)


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouw%20hugo%20de%20jonge.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouw%20hugo%20de%20jonge.jpg

Tags