Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
8 januari 2013
Rechtsgeldig Energielabel gevraagd
NEPROM, NVB, Bouwend Nederland en Aedes hebben minister Blok opgeroepen om ontwikkelingen rond het Energielabel Nieuwbouw in gestaag tempo door te voeren.

NEPROM, NVB, Bouwend Nederland en Aedes hebben op de eerste werkdag van het nieuwe jaar minister Blok opgeroepen om kaderstellende ontwikkelingen rond het Energielabel Nieuwbouw niet stil te zetten, maar in een gestaag tempo door te voeren.

Sinds 2011 wordt er door Rijk en marktpartijen hard gewerkt aan de benodigde kaders voor verplichte en rechtsgeldige invoering van het Energielabel Nieuwbouw per 1 juli 2013. Helaas is door de uitkomst van de stemming in de Tweede Kamer betreffende het wetsvoorstel Kenbaarheid Energieprestatie Gebouwen (TK 33124) op 20 november 2012 de verplichte invoering  per 1 juli van de baan.

Het wetsvoorstel werd overigens weggestemd vanwege zaken die voornamelijk het Energielabel voor de bestaande bouw betreffen, maar deze uitkomst treft ook het Energielabel voor de nieuwbouw. Het sneuvelen van de verplichte invoering van het Energielabel Nieuwbouw heeft verstrekkende gevolgen voor de afspraken die tussen het Rijk en de marktpartijen zijn vastgelegd in het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw. Daarom hebben de marktpartijen vorige week een brief gestuurd aan minister Blok

Zonder de Tweede Kamer te willen bruuskeren, verzoeken de betrokken partijen de minister met klem om het gezamenlijke traject door te zetten, om zo tot een werkbaar en rechtsgeldig Energielabel voor de nieuwbouw te komen dat op vrijwillige basis door corporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven aan kopers en huurders beschikbaar wordt gesteld. Dit vraagt besluitvorming en vaststelling van alle flankerende wet- en regelgeving, zoals de zogenoemde energieklassentabel en het opnameprotocol.

Er is inmiddels een stappenplan opgesteld om alsnog tot invoering van het Energielabel Nieuwbouw per 1 juli 2013 te komen. Daarbij gaat het, omdat de Wet Kenbaarheid is verworpen, (vooralsnog) nadrukkelijk om een vrijwillig toe te passen en te verstrekken rechtsgeldig label.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/energiezuinige-nieuwbouw.jpg

Tags