Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
9 oktober 2019
Regio Breda biedt eerste RIA aan
In het kader van de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie werken verschillende regio’s in Nederland aan regionale investeringsagenda’s (RIA’s). De regio Breda heeft nu als eerste regio in Nederland een voorzet geleverd voor een Regionale Investeringsagenda.
Tijdens de Expo Real in München, een grote jaarlijkse vastgoedbeurs, bood wethouder Paul de Beer van Breda namens de regio een eerste proeve van de RIA Breda aan. Desirée Uitzetter nam namens de zogenoemde Alliantie NOVI het eerste exemplaar in ontvangst. In het kader van de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie werken verschillende regio’s in Nederland aan regionale investeringsagenda’s (RIA’s). Het combineren van opgaven voor de verstedelijking, de energietransitie, de klimaatadaptie, de verbetering van de bereikbaarheid en het verbeteren van de groene-blauwe kwaliteit staat hierbij centraal. De regio Breda heeft nu als eerste regio in Nederland een voorzet geleverd voor een Regionale Investeringsagenda.

De Alliantie NOVI is opgericht door de gemeenten Nijmegen, Tilburg en Heerhugowaard, Rover, Staatsbosbeheer, NEPROM en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft. De Alliantie werkt aan een praktische uitvoeringsstrategie voor de NOVI, waarin overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op regionaal niveau samenwerken, hun investeringen combineren en zo hun uitvoeringskracht van de verstedelijking versterken. Met name de woningbouw is daarbij de aanjager en katalysator voor investeringen in de bereikbaarheid, de energietransitie, de klimaatopgaven, de verbetering van de landschappelijke kwaliteit en de herstructurering van de landbouw. Samenwerkende partijen leggen hun afspraken vast in een Regionale Investeringsagenda. Minister Ollongren heeft haar waardering uitgesproken voor het initiatief van de Alliantie NOVI om in het kader van de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie met regionale investeringsagenda’s aan de slag te gaan. Met de minister is afgesproken dat enkele pilotregio’s deze werkwijze in de tweede helft van 2019 in de praktijk verder gaan ontwikkelen. 

Regio Breda biedt eerste RIA aan
De vier gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Zundert hebben nu als eerste regio in Nederland een voorzet geleverd voor een RIA. Daarin zijn de bouw van 15.000 woningen tot 2030 voorzien, gekoppeld aan investeringen in onder meer bereikbaarheid, energietransitie, klimaatadaptie en groene en blauwe structuren. Tijdens de feestelijke aanbieding lichtte de Bredaase wethouder Paul de Beer de plannen namens de regio kort toe. Hij benadrukte dat met deze voorzet een eerste, belangrijke stap gezet is, maar dat er nog het nodige werk verricht moet worden. Het is volgens De Beer nog geen vanzelfsprekendheid dat op regionaal niveau de krachten en investeringen gebundeld worden en dat alle grote opgaven integraal worden opgepakt. ​

Alliantie NOVI verheugd over Bredaas initiatief
Desirée Uitzetter, voorzitter van de NEPROM (de vereniging van projectontwikkelaars) en één van de initiatiefnemers van de alliantie, prees de voortvarendheid waarmee de Bredase regio de uitdagingen heeft opgepakt. Volgens Uitzetter getuigt dit van uitvoeringskracht bij de betrokken gemeenten en blijkt hieruit dat deze werkwijze bij partijen enthousiasme oproept. Volgens de Alliantie NOVI heeft minister Ollongren met de Nationale Omgevingsvisie een helder kader geschetst waarbinnen gemeenten, regio’s, maatschappelijke organisaties en marktpartijen aan zet zijn. Zij moeten in hun RIA’s vastleggen welke grote urgente opgaven zij binnen hun regio willen oppakken en welke investeringen zij gaan plegen. Dergelijke RIA’s maken aan het Rijk duidelijk welke nationale opgaven in de regio’s worden opgepakt. Op basis daarvan kan het Rijk tot gerichte inzet van instrumenten en middelen komen. Desirée Uitzetter sprak namens de Alliantie NOVI de verwachting uit dat spoedig meer regio’s het voorbeeld van Breda zullen volgen.​

​Foto: Overhandiging RIA Breda door Paul de Beer aan Desirée Uitzetter.​​
https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Desiree%20Uitzetter%20en%20Paul%20de%20Beer.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Desiree%20Uitzetter%20en%20Paul%20de%20Beer.png

Tags