Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
25 juli 2019
Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019
De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is al jaren hét handboek voor publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Sinds het verschijnen van de laatste Reiswijzer in 2011 is er het nodige veranderd. Daarom is deze uitgave geheel vernieuwd, wederom in goede samenwerking tussen overheden en marktpartijen.

logo's reiswijzer.jpg
De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 biedt een compleet overzicht van alle afwegingen die overheden en marktpartijen moeten maken bij (het komen tot) samenwerking in gebiedsontwikkeling, van initiatief tot en met realisatie. Daarbij is er veel aandacht voor het vinden van de juiste balans tussen flexibiliteit en zekerheid, tussen ambities en betaalbaarheid.

De Reiswijzer geeft praktische tips om de juiste afwegingen te maken en beschrijft hoe partijen ook zonder kostbare tenders een vruchtbare samenwerking kunnen aangaan. Nieuw zijn de uitgebreide beschrijving van de partnerselectie, de concurrentiegerichte dialoog 'light' en de mogelijkheden van een-op-eensamenwerking. Alle relevante wet- en regelgeving wordt toegelicht. In de uitvouwbare kaft vind je schema's die de belangrijkste delen van de Reiswijzer overzichtelijk samenvatten.

Bestellen
Gedrukte exemplaren van de Reiswijzer zijn te bestellen door een mail te sturen naar info@neprom.nl​.
De verkoopprijs bedraagt 20 euro inclusief btw en verzendkosten. Bestel je de Reiswijzer op een werkdag voor 14 uur, dan ontvang je het boek binnen 2 of 3 werkdagen. De Reiswijzer is ook gratis te downloaden.  

Auteurs, opdrachtgevers en overige betrokkenen
De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is geschreven door AKRO Consult en het Instituut voor Bouwrecht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Bouwend Nederland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Nederlandse Vereniging  van Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM).

Daarnaast hebben de volgende organisaties meegewerkt aan de totstandkoming van de Reiswijzer: Deloitte, Fakton, Kenniscentrum Europa Decentraal, de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, het programma Stedelijke Transformatie / Platform31 en de Vereniging van Grondbedrijven (VVG). Ook heeft een groot aantal vertegenwoordigers van publieke en private organisaties zich zeer betrokken getoond bij het opstellen van deze nieuwe Reiswijzer. Zij hebben in bijeenkomsten hun ervaringen gedeeld en voorbeelden besproken van wat wel en niet werkt, gereageerd op concept teksten of op andere wijze bijgedragen aan deze nieuwe Reiswijzer.

We hebben het voornemen om in het najaar een of meer bijeenkomsten te organiseren waarin we de nieuwe Reiswijzer toelichten en aan de hand van een casus in gesprek gaan over de toepassing ervan in de praktijk. Meld je aan voor onze mailinglijst als je hiervoor een uitnodiging wilt ontvangen.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/publicaties/reiswijzer.jpg, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/publicaties/reiswijzer.jpg

Tags