Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
6 juli 2011
Rekening leegstand hoort niet bij ontwikkelaar
Nieuwe, recent aangedragen instrumenten om leegstand te bestrijden leggen de rekening teveel bij de ontwikkelaar, terwijl die bij de eigenaar hoort te komen.
Nieuwe, recent aangedragen instrumenten om leegstand te bestrijden leggen de rekening teveel bij de ontwikkelaar, terwijl die bij de eigenaar hoort te komen.

Dat schrijven mr. M.A. Wintgens en mr. J.J. Hoekstra in een overzichtsartikel in het Tijdschrift voor Bouwrecht van juni 2011. Het bestaande instrumentarium is volgens de auteurs onvoldoende toegesneden op de praktijk. Als alternatieven stellen zij voor een leegstandsfonds in te stellen dat lang leegstaande gebouwen opkoopt om op korte termijn leegstand tegen te gaan en op langere termijn winst te maken door (her)ontwikkeling, verkoop of bij gronduitgifte in de erfpacht- of koopovereenkomst een exploitatie- of gebruiksverplichting en sanctiebepalingen op te nemen. Een dergelijke verplichting zou moeten gelden voor nieuwe gronduitgiftes.

Volgens de NEPROM lost dit het probleem niet op dat gebruikers een kantoor niet meer willen huren vanwege het tekort schieten van de locatiekwaliteit, maar kan het eigenaren wel stimuleren om in de kwaliteit van het pand te blijven investeren. De mogelijkheden van een sanerings-, herontwikkelings- of leegstandsfonds maken deel uit van de besprekingen die de NEPROM voert met onder meer IVBN, Vastgoed Belang en ING Real Estate Finance over maatregelen om het functioneren van de kantorenmarkt op langere termijn te verbeteren.

Jan Fokkema kan meer informatie geven over de inhoud van deze besprekingen, tel 070 368 6264.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/leeg-kantoor.jpg

Tags