Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/natuur.jpg
Nieuws
24 september 2014
Relatie Wet Natuurbescherming en Omgevingswet
De NEPROM heeft gereageerd op het voorstel tot wijziging van het concept Wet Natuurbescherming, en met name op de relatie met de nieuwe Omgevingswet.

De NEPROM heeft gereageerd op het voorstel tot wijziging van het concept van de Wet Natuurbescherming. Specifiek is ingegaan op de relatie met de nieuwe Omgevingswet.

De NEPROM is positief over het feit dat natuurwetgeving uiteindelijk onderdeel gaat uitmaken van de Omgevingswet. Op nationaal niveau leidt dit tot overzichtelijkere wetgeving. Tevens kan de NEPROM zich vinden in de manier waarop (volgens het voorstel) natuurwetgeving steviger aanhaakt op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, mits dit uitvoerbaar blijkt.

Vraagtekens hebben wij bij:

1. Het sterk sectorale karakter van de wet;
2. De onbeperkte beleidsvrijheid die provincies krijgen bij de gebieds- en soortenbescherming;
3. Het verbreden van de programmatische aanpak. Wij vragen aandacht voor de gevolgen van de Programmatische Aanpak Stikstof;
4. De geringe stimulans die van het instrument gedragscodes uitgaat.

Lees ook de volledige brief aan de vaste commissie voor Economische Zaken

Tags