Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/retailvisie-2012-286.jpg
Nieuws
22 juni 2012
Retailvisie: van places to buy naar places to be
De NEPROM wil samen met de andere betrokken partijen bijdragen aan de versterking en vernieuwing van winkelgebieden. Hoe we dat willen doen leest u in de Retailvise 2012.

De retailsector staat de komende jaren grote veranderingen te wachten als gevolg van technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Internet, afnemende bestedingen en een lagere bevolkingsgroei veroorzaken grote verschuivingen in de retailstructuur. Buurtcentra, kleine kernen en de aanloopstraten verliezen hun aantrekkelijkheid voor de klant. Kleinere steden moeten op zoek naar onderscheidende concepten om in de concurrentieslag overeind te blijven. Op de A-locaties zien we verdere schaalvergroting, gericht op beleving. Kort samengevat: meer meters op minder locaties, waarbij de klant de sturende kracht is.

Retailers, projectontwikkelaars, beleggers en overheden zullen op decentraal niveau een gezamenlijke strategie moeten ontwikkelen om de kwaliteit van winkels, stad en stedelijk leven aantrekkelijk te houden voor de consument en de burger. Flexibiliteit en dynamiek zijn essentieel om vernieuwing te stimuleren, ook in de huurwetgeving. Versterking van bestaand stedelijk gebied; verschuiving naar meer herontwikkeling en transformatie; ruimte voor concurrentie en verdringing; geen protectionisme ten aanzien van bestaande belangen.

NEPROM wil samen met de andere betrokken partijen bijdragen aan de versterking en vernieuwing van winkelgebieden. Hoe we dat willen doen leest u in de NEPROM Retailvise 2012 - Van Places to Buy naar Places to Be.