Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
4 juli 2024
Rli brengt rapport uit over juridisering
De Rli rapporteert over toenemende juridisering in de leefomgeving. NEPROM herkent de complexiteit en benadrukt participatie en effectieve wetgeving. Eind september neemt NEPROM deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) heeft een rapport uitgebracht over rechtszaken in de leefomgeving. De afgelopen jaren zijn er belangrijke rechtszaken geweest over onderwerpen zoals stikstof, natuur en milieu. Dit roept vragen op over de rol van 'juridisering' in de maatschappij, met name de rol van de politiek, de kwaliteit van wetgeving, het participatieproces en de snellere afhandeling van rechtszaken. Lees hier de belangrijkste conclusies.

Voor veel NEPROM-leden is de situatie die door de Rli wordt geschetst herkenbaar. Bij de aanpak van het woningtekort merken zij dat regels en beleid toenemen en ingewikkelder worden, waardoor rechters vaker knopen moeten doorhakken. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals NEPROM ook constateerde in hun publicatie over vertragingen door gerechtelijke procedures.

Net als de Rli ziet NEPROM participatie niet als een zegen of vloek. Het is belangrijk om te bekijken in welke rechtszaken beroep bij de Raad van State mogelijk is. Dit wordt behandeld in het voorstel voor de Wet versterking regie volkshuisvesting, dat na het zomerreces verder wordt besproken in de Tweede Kamer. NEPROM zal eind september deelnemen aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over dit onderwerp.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/grootschalige%20woningbouw.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/grootschalige%20woningbouw.jpg

Tags