Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 februari 2018
Samen aan de slag met transformatie-ambities
“Een woningbouwopgave van één miljoen, en u moet het doen.” Zo verwelkomt dagvoorzitter Martijn de Greve de ruim 400 deelnemers aan het eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

 Korte terugblik op het eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie

“Een woningbouwopgave van één miljoen, en u moet het doen.” Met deze woorden verwelkomt dagvoorzitter Martijn de Greve de ruim 400 deelnemers aan het eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie op donderdag 22 februari in Amersfoort. Gemeenten, diverse marktpartijen en andere betrokkenen kwamen daar samen om de woningbouw in binnenstedelijke gebieden te versnellen.

De omvangrijke woningbouwopgave vraagt om een transformatie van binnenstedelijke gebieden. Eén die niet alleen uitgaat van woningbouw, maar ook rekening houdt met andere maatschappelijke vraagstukken. De Greve noemde in zijn opening de spannende balans in gebiedstransformaties: én meer snelheid maken én een hoge kwaliteit realiseren én meerdere complexe opgaven integraal oplossen. “Het is dan niet alleen de vraag hoe we dat samen moeten doen, maar ook wie we willen zijn, worden of blijven. Een identiteitsvraagstuk dat vraagt om nieuwe manieren om naar onszelf te kijken. En dat vraagt om creativiteit.”Jop Fackeldey, wethouder Lelystad en voorzitter fysieke pijler G40, uitte zijn genoegen over de grote belangstelling voor het jaarcongres en voor het programma Stedelijke Transformatie. Hij presenteerde de eerste 25 gebiedstransformatieprojecten die meedoen. “Dat zijn gemeenten en marktpartijen die samen deze opgave centraal zetten en een gezamenlijk plan hebben.”

Versnellen, verdichten en opschalen
Peter van der Gugten, directeur Heijmans Vastgoed, presenteert de skyline van Rotterdam, met haar hoge torens, als metafoor voor de torenhoge ambities die we hebben in de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. “We moeten versnellen, verdichten en opschalen, dat is een enorme opgave”, benadrukt Van der Gugten. Hij biedt het publiek een mix van cruciale ingrediënten voor succesvolle gebiedsontwikkeling op basis van zijn jarenlange ervaring in het ontwikkelen en bouwen in en voor de stad, in binnen- en buitenland. Daarvoor is een goede samenwerking van groot belang, waarin onder meer sprake is van een gezamenlijke ambitie, wederzijds commitment, goede afspraken en contracten, flexibiliteit, transparantie en vertrouwen.

Samen aan de slag
In die samenwerking zijn tijdens het congres belangrijke stappen gezet door een diverse groep van betrokkenen die de binnenstedelijke transformatie hoog op de agenda heeft staan en zich herkent in de torenhoge ambities die Van der Gugten schetst. Zij gingen samen aan de slag met uiteenlopende, concrete, vraagstukken en onderwerpen waarmee zij te maken krijgen in hun gebiedstransformatie. Bijvoorbeeld financiële arrangementen en mogelijkheden (zoals een revolverend fonds), samenwerkingsmodellen of wet- en regelgeving zoals parkeer- of milieunormen.

“We moeten het nu gewoon met elkaar gaan doen”, zegt één van de deelnemers tijdens de afsluiting van het succesvolle eerste jaarcongres. “Gemeenten en ontwikkelaars moeten een goed gesprek met elkaar (blijven) voeren over deze opgaven en ambities”, benadrukt een andere deelnemer. Dagvoorzitter De Greve vindt de opdracht wel heel groot en heel complex. “Maar u gaat wel iets heel bijzonders doen samen. Vandaag heb ik echt een open mind gezien, u denkt in oplossingen. En nu ik deze mensen zie, heb ik er alle vertrouwen in dat Nederland er een stukje mooier uit gaat zien.”

De NEPROM is één van de initiatiefnemers van dit programma. Het is belangrijk dat marktpartijen ook goed vertegenwoordigd zijn. We roepen je daarom op om je met een concrete binnenstedelijke gebiedstransformatie aan te melden voor dit programma, en wel voor 31 maart. Mocht je twijfelen over deelname, dan kun je contact opnemen met Margriet Schepman (070 - 387 9104). 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/Peter-van-der-Gugten.png

Tags