Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
8 juni 2023
Samen doorbouwen aan Rotterdam
Op donderdag 8 juni tekende een delegatie marktpartijen het Doorbouwakkoord Rotterdam. NEPROM hoopt dat dit ook anderen inspireert om te kijken hoe er doorgebouwd en samengewerkt kan blijven worden aan de woningbouwopgave.

Nu veel woningbouwprojecten dreigen te vertragen of stil te vallen, zetten alle betrokken partijen de schouders eronder in Rotterdam. Woningbouwcorporaties, beleggers, ontwikkelaars, bouwers en gemeente Rotterdam hebben samen in beeld gebracht wat er nodig is om te blijven bouwen.  
 
Meer dan 30 maatregelen moeten ervoor zorgen dat de 3.500 woningen per jaar die de gemeente wil bouwen er ook echt komen. In de maatregelen staat betaalbaarheid voorop, er wordt samen doorgewerkt aan voldoende bouwlocaties en de bouw van meer betaalbare woningen. Ook zorgen we er samen voor dat de bouw zelf betaalbaar blijft.  
 
Op donderdag 8 juni ondertekenden ruim 50 marktpartijen en 11 woningbouwcorporaties het Doorbouwakkoord. Hierin spreken zij samen af hoe ze de komende jaren door blijven bouwen, hoe ze procedures gaan versnellen en hoe we de komende jaren intensief blijven samenwerken. Om door te bouwen komt er een Stress-test per project, ruimte voor flexibele programmering, grondwaarde daling bij meer betaalbare bouw en kunnen projecten met midden categorie woningen die echt vast zitten gebruik maken van een gemeentelijke startbouw impuls.  
 
Alle 30 maatregelen kun je nalezen op: Doorbouw Maatregelen 2023 - 2026

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/rotterdam%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/rotterdam%20(1).jpg

Tags