Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Appel%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Appel%20website.png
Nieuws
3 september 2020
Samen investeren in sterke steden
De coronacrisis heeft een aantal veranderingen die al gaande waren in een stroomversnelling gebracht. Volgens NEPROM moeten we onze gebouwde omgeving hierop aanpassen. Juist nu moeten we samen investeren in sterke steden, die meer gericht zijn op ontmoeting en gezondheid.

​De coronacrisis heeft een aantal veranderingen die al gaande waren in een stroomversnelling gebracht. Volgens NEPROM moeten we onze gebouwde omgeving hierop aanpassen. Juist nu moeten we samen investeren in sterke steden, die meer gericht zijn op ontmoeting en gezondheid en die bijdragen aan het versterken van natuur en milieu.

Op initiatief van de commissie Stedelijke Ontwikkeling is een aparte werkgroep opgericht om te verkennen welke activiteiten de NEPROM kan ondernemen en hoe een lobbytraject zou kunnen worden ingestoken om de gevolgen van corona voor commercieel vastgoed te verzachten. Gaandeweg kwamen we tot de conclusie dat de crisis niet zozeer tot nieuwe ontwikkelingen leidt als wel tot een versnelling van wat al gaande was. In plaats van te pleiten voor crisismaatregelen doen we een appèl op onze eigen branche, inclusief de NEPROM-leden, en op overheden om nu samen door te pakken en de lopende transities versneld vorm te geven in de fysieke ruimte. We moeten samen investeren in sterke steden, gericht op ontmoeting en gezondheid en het versterken van natuur en milieu. Wij zien dit als een belangrijke verandering voor de vastgoedsector.

Het appèl is tevens als blog geplaatst op Vastgoedmarkt