Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/nieuwbouw2.jpg
Nieuws
20 april 2017
Samenwerkingstafel middenhuur
De NEPROM is toegetreden tot een samenwerkingstafel onder leiding van Rob van Gijzel, om het aanbod aan woningen in het middenhuursegment te stimuleren.

Op verzoek van de minister zijn het Rijk en belangenorganisaties van gemeenten, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, corporaties en huurders in februari met een zogenoemde samenwerkingstafel gestart. Het doel: het aanbod aan woningen in het middenhuursegment stimuleren. Ook de NEPROM is toegetreden.

In het verlengde van de landelijke samenwerkingstafel zullen ook op lokaal niveau partijen tot samenwerking worden aangezet voor meer aanbod in het middensegment van de vrije huursector.

Voor de NEPROM is het van belang dat naast meer middeldure huur de nieuwbouwproductie in algemene zin naar een hoger niveau wordt getild. Meer aanbod verbetert de marktwerking en het aanbod in alle segmenten. Gezien de huidige woningvraag zou er volgens de NEPROM ook meer ruimte moeten komen voor middeldure koop. De NEPROM is geen voorstander van een wettelijk gereguleerd middelduur huursegment (wat betreft prijs en kwaliteit).

In algemene zin is de NEPROM waakzaam wat betreft ‘overprogrammering’ (én sociale huur, én middenhuur, én particulier opdrachtgeverschap) omdat daarmee de financiële haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen - zeker waar het gaat om binnenstedelijke transformatie en herontwikkeling in gevaar kan komen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/nieuwbouw2.jpg

Tags