Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/lente-akkoord2.0.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/lente-akkoord2.0.jpg
Nieuws
21 december 2021
Save the date! 10 maart startcongres Lente-akkoord 2.0
Op 10 maart 2022 lanceren we het Lente-akkoord 2.0 met een interactief startcongres waarin urgente en actuele thema’s worden besproken. In januari maken we het programma bekend en vanaf dan kan men zich aanmelden.

In 2022 gaan de brancheverenigingen Bouwend Nederland, IVBN, WoningbouwersNL, Aedes en NEPROM van start met een vierjarig programma om circulair industrieel bouwen te verankeren in de bouwpraktijk. In nauwe samenwerking met BZK en bestaande programma's op het gebied van circulair bouwen. Dit Lente-akkoord 2.0 wordt op 10 maart gelanceerd met een interactief startcongres waarin urgente en actuele thema's worden besproken, zoals betaalbaarheid, digitalisering van de bouwketen, de potentie van buyer groups en de doorontwikkeling van de MPG.

Op het congres krijg je een goed zicht op wat er speelt, welke partijen betrokken zijn en hoe zij kunnen helpen in de transitie naar een circulaire bouw. Je bent nadrukkelijk uitgenodigd om tijdens de sessies mee te praten en kennis vanuit je praktijkervaring te delen. Doel van het congres is, om samen met de aanwezigen tot een actielijst te komen: wat is er nodig om de circulaire bouwopgave aan te laten sluiten op de woonopgave? Wat moet als eerste worden opgepakt? Welke resultaten willen we boeken?

In januari zal het programma van het startcongres worden bekendgemaakt en kun je je aanmelden. Reserveer in ieder geval 10 maart van 12 tot 18 uur in je agenda! 


Tags