Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 december 2019
Softwarepakket BENG niet gereed
De softwarepakketten, waarmee gebouwontwerpen kunnen worden getoetst aan de BENG-eisen, zijn niet tijdig gereed. NEPROM pleit, samen met BNA en de andere Lente-akkoord partijen, voor zes maanden uitstel.

In eerdere berichten meldde het ministerie van BZK dat de softwarepakketten, waarmee gebouwontwerpen kunnen worden getoetst aan de BENG-eisen, in het vierde kwartaal van 2019 beschikbaar zouden komen. Vanuit het ministerie hebben de partners uit het Lente-Akkoord vooralsnog niet bevestigd gekregen dat deze releasedatum gehaald wordt. De partners en BNA hebben inmiddels per brief aan minister Knops laten weten opnieuw te pleiten voor zes maanden uitstel, en hopen spoedig een reactie hierop te mogen ontvangen.

Zoals eerder gemeld, hechten Lente-akkoord partners NVB-Bouw, Bouwend Nederland, Aedes en NEPROM er sterk aan dat de markt tenminste zes maanden de tijd heeft om met behulp van de BENG-software ontwerp- en bouwprojecten meerdere malen te kunnen doorrekenen. Deze termijn is essentieel om gebouwen energie-, vorm- en kostentechnisch te kunnen laten voldoen aan de BENG-eisen. Een periode van minder dan zes maanden is te kort en zal ertoe leiden dat in de eerste maanden na de invoeringsdatum geen omgevingsvergunningen kunnen worden aangevraagd. Dit verergert de problemen met de nieuwbouwproductie, die al ernstig onder druk staat door de stikstof- en PFAS problemen.

Eerder dit jaar gaf de minister gehoor aan een verzoek om uitstel van de partners van het Lente-akkoord. De oorspronkelijke ingangsdatum van 1 januari 2020 werd hierop verplaatst naar 1 juli 2020.

Wat kunnen marktpartijen doen?
Het Lente-akkoord adviseert opdrachtgevers, ontwikkelaars en bouwbedrijven die zich met nieuwbouw bezig houden om ondanks het gevraagde uitstel, zich te verdiepen in BENG of hiermee door te gaan. Lees de nieuwe brochure BENG voor de woningbouw en de Factsheet TO juli of schrijf u in voor de training Blijven Bouwen met BENG en MPG. Kijk voor meer informatie op de speciale BENG-pagina.

Lente-akkoord
Sinds 2015 werken de brancheverenigingen Bouwend Nederland, Aedes, NEPROM en NVB via het ZEN-platform aan een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna energieneutrale nieuwbouw.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Knops%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Knops%20website.png

Tags