Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 september 2019
Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging
Door gemeenten en minister Ollongren (BZK) is afgesproken dat er geoefend gaat worden met kwaliteitsborging, voor inwerkingtreding van de toepasselijke wet. Wil je een pilot starten, deel dan jouw ervaringen met ons.

Door gemeenten en minister Ollongren (BZK) is afgesproken dat er geoefend gaat worden met kwaliteitsborging, voor inwerkingtreding van de toepasselijke wet. Deze gaat in per 1 januari 2021. ​

Het gaat om een nieuw stelsel van bouwtoezicht dat betere kwaliteit en meer consumentenbescherming nastreeft. Inmiddels is verder uitgewerkt en doordacht hoe de pilots eruit gaan zien.

De NEPROM is betrokken geweest bij het opstellen hiervan. Mocht je zelf een pilot willen starten, ga hierover dan in gesprek met de betrokken gemeente en verzekeringsmaatschappij (SWK, Woningborg, Bouwgarant). Vergeet daarbij niet het onderwerp leges ter sprake te brengen. De NEPROM vindt dat de hoogte navenant moet dalen nu gemeenten minder werkzaamheden verrichten. We stellen het op prijs als je jouw ervaringen deelt met ons. Dat kan via Nicolette Zandvliet.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/kasja-ollongren-lg.jpg, Ollongren

Tags