Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/stikstof%20nieuwwwww.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/stikstof%20nieuwwwww.png
Nieuws
29 april 2020
Stand van zaken stikstofdossier. Een jaar na dato
Het is inmiddels een klein jaar geleden dat de Raad van State de onderliggende gerechtelijke uitspraken in het stikstofdossier heeft gedaan. Demonstraties op het Malieveld, veel politieke reuring en een stikstofregistratiesysteem volgden. Waar staan we nu?

​Het is inmiddels een klein jaar geleden dat de Raad van State de onderliggende gerechtelijke uitspraken in het stikstofdossier heeft gedaan. Grote vertragingen in de bouw en veel onzekerheid waren het gevolg. Demonstraties op het Malieveld, veel politieke reuring en een stikstofregistratiesysteem volgden. Waar staan we nu?

24 april heeft minister Schouten (Landbouw) een brief met de voortgang verstuurd over de structurele aanpak. De komende tien jaar wordt ruim 5 miljard extra uitgetrokken voor de stikstofbenadering. Het is vooral bestemd voor natuurverbetering en bronmaatregelen, o.a. in de agrarische sector. De komende drie jaar wordt ook 25 miljoen beschikbaar gesteld voor innovaties op het gebied van uitstootvrij materieel in de bouw. Dat klinkt goed en is positief.

Naar mening van de NEPROM wordt echter te veel op de lange baan en naar provincies geschoven, juist als het om diezelfde natuurversterking en bronmaatregelen gaat. De vraag is ook of het voorgestelde maatregelenpakket überhaupt wel voldoende is om tot de benodigde reductie van stikstofemissie en versterking van de natuurwaarden in de Natura2000-gebieden te komen. Door de gebiedsgerichte aanpak is bovendien de benodigde, realistische drempelwaarde voor de bouw nog niet in beeld, terwijl die zo dringend noodzakelijk is.  

Voorlopige conclusie van de NEPROM is dat de structurele aanpak onvoldoende is om de bouw daadwerkelijk mee vooruit te helpen. Nodig zijn o.a. meer maatregelen op het gebied van uitstootreductie en een landelijke, realistische drempelwaarde voor de bouw.