Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Geld%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Geld%20klein.png
Nieuws
22 oktober 2019
Standpunt financiële bijdragen: reactie Ollongren
In april 2019 heeft de NEPROM de minister onze reactie laten weten op haar wetsvoorstel voor een privaatrechtelijke grondslag voor financiële bijdragen van projectontwikkelaars; aan publieke voorzieningen.

​In april 2019 heeft de NEPROM minister Ollongren onze reactie laten weten op haar wetsvoorstel voor een privaatrechtelijke grondslag voor financiële bijdragen van projectontwikkelaars: aan publieke voorzieningen. Wij hebben duidelijk gewezen op het risico van baatafroming en betaalplanologie en de negatieve effecten die hoge bijdragen op de bouwproductie hebben. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van VNG en het ministerie, blijkt dat gemeenten en provincies misbruik maken van de huidige regeling in de Wro. Dat komt overeen met de signalen van onze leden in de praktijk.

Na de behandeling in de Tweede Kamer ontvingen wij en zij recentelijk haar reactie. Dat is hoogst ongelukkig. In de brief is de publiekrechtelijke variant die inmiddels ook aangenomen is, niet meegenomen. Zij deelt onze zorgen in ieder geval niet en geeft geen blijk van inzicht in de gevolgen of gevoel voor urgentie. Wel doet zij de handreiking nog eens met stakeholders naar de afbakening te kijken. Dat gebaar waarderen wij. Gelet op de huidige status van het voorstel is alleen niet duidelijk hoe we het aanbod moeten duiden.

Tevens doet zij projectontwikkelaars de suggestie waakzaam te zijn op excessen in de onderhandelingen. Die oproep steunen wij. Kopers van nieuwbouwwoningen mogen er immers niet de dupe van worden dat publieke voorzieningen die niets met het project te maken hebben voor hun rekening komen. Wij verzoeken NEPROM-leden en andere projectontwikkelaars dan ook ervaringen met dit onderwerp met ons te delen.

Vragen of suggesties? Daarvoor kan je terecht bij Nicolette Zandvliet.


Downloads